Energieagentschap: “Scheepvaart niet op schema voor klimaatdoelen"

De internationale scheepvaart moet veel efficiënter omspringen met brandstof om tegemoet te komen aan de klimaatdoelstellingen. Dat zegt het Internationaal Energie Agentschap in een tussentijdse evaluatie.

‘Not on track’, zo luidt het oordeel van het IEA over de bijdrage van de internationale scheepvaart om de klimaatopwarming tot 2 °C te beperken. De brandstofefficiëntie van de wereldwijde handelsvloot moet daarvoor tegen 2025 jaarlijks met 2,3% verbeteren. Met de Energy Efficiency Design Index (EEDI) van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) haalt de sector gemiddeld amper 1% per jaar.

IMO boekt wel vooruitgang in de strijd tegen emissies door schepen, maar een globale strategie tegen broeikasgassen zal er pas tegen 2023 komen. “Dat zal bijzonder weinig impact hebben op de mogelijkheid om de doelstellingen voor 2025 in het 2 °C-scenario (2DS) te halen”, zegt IEA.

Het agentschap pleit voor de sneller invoering van strengere regelgeving en meer controle op de naleving ervan, inclusief sancties. Havens moeten propere schepen financieel steunen. Koofstoftaksen op scheepsbrandstoffen zijn eveneens welkom, samen met een intensiever gebruik van innovatieve technologieën.

Beweging

Ludovic Laffineur, bij de Belgische Redersvereniging verantwoordelijke voor milieudossiers, geeft toe dat de buitenwereld hard naar de scheepvaartsector kijkt, al liet het klimaatakkoord van Parijs de lucht- en scheepvaart buiten beschouwing. “Veel voorstellen bij IMO steunen op de doelstellingen die dat akkoord formuleert”, is zijn vaststelling.

Binnen de maritieme dochter van de Verenigde Naties staat het thema bovenaan de agenda, onderstreept Laffineur. Die discussie draait nog steeds voor een deel om de vraag of voor scheepvaart een reductie in relatieve of in absolute termen aan de orde is. Een aantal landen is voor het tweede nog steeds niet te vinden, maar volgens Laffineur is het veld aan het schuiven in de richting van de eerste optie.

“De bereidheid om over absolute reducties te praten groeit. Ik ben redelijk optimistisch. Maar we zijn er nog niet.”

Doe- en denktank

De Redersvereniging werkt voor technologische opties ook binnen de Maritime Industry Decarbonization Council, een platform dat Ludovic Laffineur omschrijft als een internationale doe- en denktank.

Dat werkt parallel met IMO en wil alle betrokken partijen – van reders tot classificatiemaatschappijen – samenbrengen om met haalbare voorstellen voor de dag te komen die bijdragen tot een onderbouwde politieke besluitvorming.

Onder meer CMB en Exmar maken al deel uit van die denktank. De Belgische Redersvereniging stond mee aan de wieg van het platform.

Jean-Louis Vandevoorde