EC wil niet meer alle steun aan havens onder de loep nemen

De Europese Commissie wil “niet-problematische” investeringssteun aan havens en luchthavens vrijstellen van voorafgaand onderzoek onder de EU-regels voor staatssteun.

De Commissie wil de havens onderwerpen aan de vennootschapsbelasting voor activiteiten waarbij ze in concurrentie kunnen komen met private ondernemingen. Daar tegenover staat dat ze havens voor investeringssteun voor projecten “die concurrentie niet scheeftrekken”, minder op de vingers wil kijken.

“Wij willen niet-problematische openbare investeringen in havens en luchthavens die jobs kunnen helpen scheppen, vergemakkelijken door ze vrij te stellen van toezicht onder de Europese regels inzake staatssteun”, legt Mededingingscommissaris Margrethe Vestager (foto) uit.

De Commissie meent “na 33 beslissingen over staatssteun aan havens en 54 beslissingen over staatssteun over luchthavens” voldoende ervaring opgedaan te hebben om de juiste criteria daarvoor op papier te zetten.

SAM en REFIT

Lidstaten zouden voor projecten die aan die criteria voloen, meer steun kunnen geven zonder te moeten wachten op groen licht van Brussel. Die projecten kunnen dan sneller geïmplementeerd worden.

Bedoeling is te komen tot een administratieve vereenvoudiging die de Commissie onder de noemers ‘SAM’ (State Aid Modernisation) en ‘REFIT’ (Regulatory Fitness and Performance of EU Legislation) op het getouw heeft gezet.

GBER

De Commissie nodigt alle betrokken partijen uit om tegen eind mei commentaar te leveren bij de ontwerpversie van de geplande verordening, die past in de verruiming van de ‘2014 General Block Exemption Regulation’ of GBER. Daarna zal nog een tweede consultatieronde volgen over de op basis van de ontvangen opmerkingen bijgewerkte tekst. Die tweede ronde staat voor het najaar geprogrammeerd.