DP World en PSA Antwerp planten samen een boompje

DP World, PSA Antwerp en het Opleidingscentrim voor havenarbeid in Antwerpen (OCHA) starten samen een sensibiliseringscampagne rond ECO-driving.

Het is de bedoeling dat de chauffeurs bewust worden van de voordelen van ECO-driving, waardoor ze hun energieverbruik verminderen. De campagne vomt een onderdeel van het wereldwijde GO GREEN-project van Global Ports Group, waarin ook andere grote containerbehandelaars als APM Terminal, Hutchison en het Chinese SIPG vertegenwoordigd zijn.

In het kader van dit project krijgen alle medewerkers van PSA Antwerp ook de mogelijkheid om thuis een boom te planten. DP World heeft al zijn personeel naar aanleiding van de tiende verjaardag van Antwerp Gateway, een olijfboom cadeau gedaan. Als startmoment van de ‘Plant een boom actie’ hebben Rob Harrison (links op de foto), CEO van DP World Antwerp en zijn evenknie bij PSA  Antwerp, Jan Van Mossevelde, onlangs samen een lindeboom geplant op terreinen van OCHA.

Emissies

Hoewel de terminals in de volledige logistieke keten slechts een beperkte hoeveelheid CO2 uitstoten, willen de twee Antwerpse operators die emissies verlagen. PSA heeft al elf kaaiwagens vervangen door elektrische auto’s en zal nog meer elektrische voertuigen in dienst nemen. Er rijden intussen ook al twee hybride straddle carriers in testfase. In de containerkranen werd technologie ingebouwd die 30% van de verbruikte elektriciteit recupereert. Dit gebeurt door de energie die vrijkomt bij het vieren van de last en het remmen van de kat om te zetten in elektriciteit en terug te sturen naar het net.

Windmolens

Ook bij DP World zijn er groene initiatieven, zoals de bouw van de NPG Energy biogascentrale op de site van Antwerp Gateway aan het Deurganckdok. De daar geproduceerde stroom wordt aangewend om automatische kranen, havenkranen, reefers en kantoorruimtes van elektriciteit te voorzien. De stroom die de terminal niet zelf benut (slechts een kleine 10%) wordt op het net aangeboden. Op de site van Antwerp Gateway zullen ook een aantal windmolens gebouwd worden.

In het kader van GO GREEN-initiatief nam DP World Antwerp ook deel aan de World Water Day. De goederenbehandelaar verbruikt in Antwerpen jaarlijks ruim 5,4 miljoen liter water. Dat verbruik wordt beperkt door waar mogelijk gebruik te maken van regenwater voor het reinigen van containers en rijdend materieel.