“Doorbraak in onderhandelingen over hervorming wet-Major”

Het sociaal overleg over de modernisering van het havenarbeidsstelsel in ons land heeft een ontwerp-compromis opgeleverd, zo kondigde minister van Werk Kris Peeters vrijdag aan. Hij wil met die tekst eerstdaags naar de Europese Commissie stappen.

Het “ontwerpcompromis” over de hervorming van de wet-Major over de organisatie van de havenarbeid in België komt er “in uitvoering van het akkoord dat eind 2015 werd bereikt met Europees commissaris voor Transport Violeta Bulc”, klinkt het in een mededeling van het kabinet van Kris Peeters.

“We hebben een doorbraak bereikt in de onderhandelingen in sociaal overleg. De vooropgestelde timing van 1 juli blijft volledig overeind”, stelt Kris Peeters daarin.

Gespreide invoering

De bij het sociaal overleg betrokken partijen zullen het ontwerpakkoord aftoetsen bij hun respectieve achterban. “Uit respect voor deze beslissingsprocedure en om de uitkomst hiervan niet te hypothekeren” worden over de inhoud geen details bekendgemaakt.

Peeters wil het compromis ook “eerstdaags” aan de Europese Commissie communiceren. “België heeft de tijd om het met de Europese Commissie bereikte akkoord en het ontwerpcompromis om te zetten naar Belgische wetgeving tegen 1 juli 2016. De modernisering zal vervolgens stapsgewijs worden ingevoerd, gespreid over vier jaar”, voegt het kabinet daar nog aan toe.

Groen licht?

Het ontwerpcompromis komt er een week na de veroordeling van het havenarbeidsstelsel in Noorwegen en een paar dagen na de beslissing van de Commissie om Spanje een tweede keer voor het Europees Hof van Justitie te slepen omdat het nog geen gevolg heeft gegeven aan een eerdere veroordeling van zijn eigen systeem. Dat had de blik opnieuw op België doen richten, waar de deadline voor het bereiken van een akkoord alsmaar sneller naderde.

Het blijft nu afwachten of het ontwerpcompromis het fiat zal krijgen van havenwerkgevers én havenarbeiders en of de geplande aanpassingen tegemoet komen aan de eisen van de Europese Commissie. Als Peeters van die drie kanten groen licht krijgt, zal hij erin geslaagd zijn beweging te krijgen in een dossier dat al jaren in een impasse zit.