Dokwerkers én stouwers tegen het inzetten van zelfstandigen in Gent

In de haven van Gent hebben havenarbeiders woensdagnamiddag een protestactie gevoerd tegen het feit dat ‘schijnzelfstandigen’ worden ingezet om een zeeschip te lossen. Ook de stouwers zien zelfstandigen liever niet opduiken op de kaaien.

Het incident dat tot de demonstratie aanleiding gaf, vond afgelopen weekend plaats. Aan het Kluizendok kwam zaterdag een schip een lading cement lossen. Daarvoor werden zelfstandigen ingezet. De bonden spreken van schijnzelfstandigen. Dat gebeurt in het Belgisch deel van North Sea Port wel vaker als het om binnenschepen gaat.

Dat het ditmaal om een (klein) zeeschip ging, zorgt bij de havenarbeiders voor toegenomen onrust. Een dertigtal dokwerkers uitte dat ongenoegen woensdag met een korte actie aan het rondpunt aan het Grootdok. Vertegenwoordigers van ACV-Transcom en BTB stapten met hen mee.

De protestactie verliep zonder incidenten. Op spandoeken was de slogan ‘Handen af van de wet Major’ te lezen, een strijdleuze die ook in het verleden al te horen en te lezen viel.

Meer controle

“Het gebeurt meer en meer dat schepen door mensen worden gelost die zich als zelfstandigen voordoen, maar dat in feite niet zijn”, zegt Marc Ghys, afgevaardigde voor de haven van Gent voor de BTB. Hij dringt aan op meer controle door de Sociale Inspectie.

Het is een eis waar ook Peter Heyde, algemeen directeur van de havenwerkgeverscentrale CEPG, zich in kan vinden. “Wij zijn destijds samen met de bonden naar de Sociale Inspectie gestapt. Maar blijkbaar is de strijd tegen schijnzelfstandigen in de havens geen prioriteit.”

Minder werk

Ook de stouwers zijn niet gelukkig met het veelvuldig opduiken van (schijn?)zelfstandigen op de kaaien, zegt Heyde nog. “Wij zien dat met lede ogen aan”, bekent hij. Want voor hen betekent dat eveneens minder werk, al gaat het zeker aan zeevaartzijde niet om grote volumes.

Precies om de opmars van de zelfstandigen te stuiten, sloten werkgevers en havenbonden enkele jaren geleden een akkoord dat een veel gunstigere regeling invoerde voor de binnenvaart. “Dat is deels gelukt”, onderstreept Heyde. “Anders was het aantal taken niet opnieuw van 77.500 voor dat akkoord naar 84.750 vorig jaar opgeveerd.”

Lacune

De wet Major laat een achterdeur open voor het inzetten van zelfstandigen met de bepaling dat het laden en lossen van schepen in een haven niet door andere werknemers mag gebeuren dan door erkende havenarbeiders. “Er zit nu eenmaal een lacune in de wet”, weet Peter Heyde.

Alleen heeft ook hij zijn twijfels bij het zelfstandig statuut van sommige van die zelfstandigen. “De wet is de wet, maar het spel moet eerlijk gespeeld worden. Het is op zijn minst onduidelijk of dat altijd het geval is.”

De CEPG-man juicht wel toe dat de havenarbeiders hun ongenoegen niet toonden door naar het wapen van een staking te grijpen. “Want dan worden de bedrijven die wel met havenarbeiders werken, evenzeer getroffen.”

Jean-Louis Vandevoorde