Definitieve jaarcijfers haven Antwerpen: breakbulk blijft knelpunt

De Antwerpse haven heeft haar finale jaarcijfers verfijnd. Die cijfers bevestigen wat eerder al was aangekondigd. De containers blijven sterk groeien, maar de breakbulk incasseert klappen.

Met een groei van 1,2% gaat het de haven van Antwerpen voor het zevende jaar op rij voor de wind. Eind vorig jaar maakte de haven haar cijfers al bekend. Vandaag zijn die definitief afgeklopt.

Containertrafiek voorop

De totale overslag in 2019 komt uit op 238 miljoen ton. Grootste speler in dit succescijfer is de containertrafiek. Die blijft groeien met een totaal van 138,8 miljoen ton (+6%), goed voor 11,86 miljoen teu.

Schommelingen in bulksegment

Uitschieter in positieve zin in het bulksegment is droge bulk. Dat legt sterke groeicijfers voor, met een toename van 6,7%. Dat is 3,3% meer dan bij de schatting in december. Het droog massagoed stond toen op 13,5 miljoen ton en springt verder naar 13,9 miljoen ton.

De roro-lading is uiteindelijk gezakt naar -3,8% op jaarbasis. Het conventioneel stukgoed kreeg de zwaarste klap met een totale daling van -18,3%. In 2019 is er 8,33 miljoen ton conventioneel stukgoed verscheept. In 2018 bedroeg dat nog 10,16 miljoen ton.

Voor de daling in de breakbulk ziet het Havenbedrijf de 'mondiale handelsperikelen' als voornaamste verklaring. Ook de vloeibare bulk zakt verder naar -4,9%. Deze daling vindt haar oorzaak in 'economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen'.

Julie Desmet