Damco beslist nu al om Willebroek te ontdubbelen

Damco heeft vrijdag in Willebroek een nieuw logistiek platform geopend voor het concept ‘Direct-to-Store’. Dat kent zo’n succes, dat nu al is beslist om het nieuwe gebouw te ontdubbelen, zo heeft Benelux-CEO Koert Grosfeld aangekondigd.

Het nieuwe gebouw is 15.000 m² groot en werd op een recordtijd van vijf maanden gebouwd door de groep De Paepe en overgedragen aan WDP, die het aan Damco verhuurt. Het staat in de onmiddellijke buurt van een ouder gebouw dat Damco al enkele jaren betrekt op de brownfield site van de voormalige papierfabriek De Naeyer.

Het gebouw werd vrijdag plechtig geopend in aanwezigheid van Damco Global CEO Hanne Sorenson, de burgemeester van Willebroek en talrijke klanten.

In Willebroek is door Damco het 'Direct-to-store' concept ontwikkeld, dat voor bepaalde stromen het mogelijk maakt om te moeten passeren via een EDC. Ruwweg komt het erop neer dat, dankzij een doorgedreven visibiliteit in de supply chain, het al mogelijk is om tijdens het zeetransport de planning van de goederen zo te ontwerpen dat, wanneer ze in Europa toekomen, ze onmiddellijk naar de eindbestemming kunnen vertrekken.

Per barge

Na het lossen in de Europese haven gaat met andere woorden de container niet naar een EDC, maar per barge naar Willebroek. Daar worden de goederen, vooral lifestyle-producten, uit de container gehaald en via cross-dock gebundeld in een oplegger of container die rechtstreeks naar de winkel vertrekt of bijvoorbeeld het regionale depot van een retailer of van een merk. In sommige gevallen worden in Willebroek nog toegevoegdewaardediensten geleverd of is er een tussentijdse stockage, die niet langer duurt dan enkele dagen.

“Stel dat er in een container zeven ‘Purchase Orders’ (P.O.’s) steken. Dan kan het gebeuren dat P.O.’s nummers één, vijf en zeven onmiddellijk kunnen vertrekken, maar dat de orders twee, drie, vier en zes even moeten wachten tot ze afgeroepen worden. Dan worden ze op een pallet gestockeerd voor twee tot maximum vier weken”, legt Kobe De Roeck, warehouse & distribution manager van Damco Benelux, tijdens een rondleiding uit.

Control Tower

Damco speelt daarmee in op het feit dat in sommige sectoren vaak al van bij het verschepen – of vanaf een zeker moment tijdens het vervoer – de bestemming gekend is. “Dat vraagt performante IT-diensten en uitgekiende structuren. Damco Willebroek is het enige logistieke platform van de groep dat over die knowhow en de ‘control tower’-capaciteiten beschikt, en het is dan ook het ‘center of excellence’ voor dit concept”, aldus De Roeck.

Omdat de vraag naar de ‘Direct-to-Store’ zeer snel groeit, werd vorig jaar beslist om een gebouw op te trekken dat specifiek op het concept gericht is. Dat is dus enkele weken geleden in gebruik genomen en zopas ingehuldigd. Volgens De Roeck was het voorzien dat het op termijn zou worden uitgebreid, maar het was niet geweten wanneer, noch hoeveel bijkomende vierkante meters nodig zouden zijn.

Benelux-CEO Koert Grosfeld kondigde aan dat vorige week de top van Damco nu al het licht op groen heeft gezet. Het gebouw wordt ontdubbeld: er worden weer 15.000 m² gebouwd, die in mei 2016 in gebruik worden genomen.

100 werknemers

Hanne Sorenson benadrukte dat de groep ondanks moeilijke marktomstandigheden is blijven investeren, zoals de uitbreiding in Willebroek bewijst. “Wanneer deze is voltooid, zullen er tot 100 mensen tewerkgesteld zijn”, vermeldde ze tevens.

Momenteel werken er ongeveer dertig mensen in de twee magazijnen en twintig in het kantoor. Daarbij moeten nog tot 40 interimkrachten worden bijgeteld. “Door het feit dat wij een uitstekende visibiliteit hebben op de stromen, weten we perfect wanneer er pieken zijn en bijkomend personeel nodig hebben”, aldus De Roeck.

Het eerste gebouw dat Damco in Willebroek gebruikte, wordt na de uitbreiding opnieuw in de markt gezet. Volgens De Roeck is het veel efficiënter, onder andere voor een rationele inzet van personeel en materieel, om het nieuwe gebouw uit te breiden dan te werken met twee magazijnen die niet met elkaar verbonden zijn. (PHVD)