Containers houden haven Antwerpen op recordkoers

Met een (verwachte) groei van 1,3% en een totale overslag van 238 miljoen ton zit de Antwerpse haven weer op recordkoers. Met 138,9 miljoen ton (+6,2%) in containers is de groei grotendeels verklaard. Een aantal andere stromen gaan in het rood.

Voor het zevende jaar op rij zal de Antwerpse haven afklokken met recordcijfers. Het havenbedrijf verwacht in 2019 te eindigen met een groei van 1,3% en een totale overslag van 238 miljoen ton cargo. De containers zijn goed voor 11,87 miljoen teu, of een stijging met 6,9% op jaarbasis. Een sterk cijfer, want de containers zijn met 138,9 miljoen ton goed voor meer dan de helft van de totale Antwerpse goederenoverslag van 238 miljoen ton.

Ook het droog massagoed klokt flink hoger af. Daar is er een stijging 3,4% naar 13,5 miljoen ton. Een aantal traditionele sectoren eindigen in 2019 dan weer in het rood. Met 3,5% daling zal roro in Antwerpen goed zijn voor 5,14 miljoen ton. Het vloeibaar massagoed levert 4,4% in, met een totaal van 72,5 miljoen ton. Het conventioneel stukgoed krijgt de zwaarste klap. Daar is de daling -18%, met een eindcijfer van 8,35 miljoen ton.

Wereldhandel

De leiding van het Havenbedrijf evalueert het geheel positief. "Hoewel sommige segmenten wegens geopolitieke onzekerheden duidelijk onder druk staan, gaat de haven er in het algemeen op vooruit", is de conclusie. "Ondanks toenemende spanningen in de wereldhandel, noteren we ook dit jaar een duidelijke groei in totale overslag. De containeroverslag wint aan marktaandeel (van 27,5% naar 28,2%)." 

Voor de daling in de breakbulk ziet het Havenbedrijf de 'mondiale handelsperikelen' als voornaamste verklaring. De daling in de vloeibare bulk vindt haar oorzaak in 'economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen'.

Mobiliteit

De CEO en de havenschepen wijzen erop dat de haven niet alleen groeit op economisch vlak. "Ook maatschappelijk zet de haven duidelijke stappen vooruit op het vlak van duurzaamheid en mobiliteit", stellen zij.

“Een groeiende haven is een haven in beweging", zegt CEO Jacques Vandermeiren. "We streven ernaar om ook in de toekomst de modal shift verder te zetten. Vorig jaar werd er 24 miljoen ton aan goederen per spoor vervoerd. Dat is 7% van de totale overslag. Dit aandeel moet tegen 2030 verdubbelen naar 15%. Ook pijpleidingen gaan een steeds grotere rol innemen.”

Annick De Ridder, Havenschepen en voorzitter Port of Antwerp sluit haar eerste jaar als havenschepen trots af. “Ik kan niet trots genoeg zijn op dit zevende recordjaar. Maar na één jaar als havenschepen ben ik vooral dankbaar, want het succes van onze haven is vooral te danken aan de havengemeenschap", besluit zij.

Bart Timperman