Kwartaalcijfers Antwerpen: containers in plus, stukgoed in min

Over de eerste negen maanden van dit jaar vertoont de totale haventrafiek in Antwerpen een stijging met 1,1%. De sterke groei van de containeroverslag (+6,4%) en droge bulk (+9,5%) compenseerde een daling met bijna 13% in het conventioneel stukgoed.

De containertrafiek heeft voorlopig geen last van de vertraging van de wereldeconomie. Met een groei van 6,4% in teu en 5,7% in tonnage over de eerste negen maanden zet dit segment zijn opmars verder. Volgens het Havenbedrijf zit de groei voornamelijk in transhipment van containers en in mindere mate in aan- en afvoer. Ook de herschikking van het MSC-feedernetwerk had een gunstige invloed op de containervolumes. Twee nieuwe diensten op Latijns-Amerika zorgden vanaf het derde kwartaal dan weer voor meer aanvoer van gekoelde lading uit Peru, Chili, Ecuador, Colombia en Costa Rica.

Breakbulk

In tegenstelling tot de containertrafiek ondervindt het breakbulksegment wel de impact van de mondiale handelsbelemmeringen. Over de eerste negen maanden vertoont dit segment een daling met 9%. De overslag van conventioneel stukgoed zoals staal, liep zelfs met 12,9% terug. Enkel de afvoer naar Mexico en Turkije leverde nog groei op.

Roro

De roro-overslag vertoonde twee gezichten. De overslag van nieuwe wagens daalde met 10% als gevolg van een sterk gedaalde afvoer in het derde kwartaal. De overslag van tweedehandswagens steeg met 12%. Daardoor liep de totale overslag met 2,1% terug.

Droge bulk

Een forse toename van de kolenoverslag (x 5) zorgde mee voor een stijging van de droge bulkoverslag met 9,5% over de eerste negen maanden. De sterke toename van de kolenoverslag is enerzijds het gevolg van een verschuiving van goederenstromen door de lage waterstanden op de Rijn, en anderzijds van het feit dat traders voorraden aanleggen met het vooruitzicht op hogere prijzen in de komende maanden. De overslag van meststoffen daalde.

Vloeibare bulk

Een daling van de overslag van aardoliederivaten met 9,5% lag aan de basis van een totale terugval van 6,2% van het vloeibaar massagoed. De overslag van ruwe aardolie groeide met 5,5%, chemicaliën bleven nagenoeg op hetzelfde niveau (+0,8%). Nieuwe investeringen in de chemiesector bieden uitzicht op extra volumes.

Tevreden

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp, is alvast tevreden omdat de totale goederenoverslag met 1,1% stijgt tijdens de eerste drie kwartalen: “De onzekerheid in de wereldhandel heeft nog geen impact op onze containeroverslag", is zijn conclusie. "Die blijft groeien, wat onze wereldwijde toppositie versterkt. We blijven daarbij werk maken van meer goederentransport naar het hinterland via het spoor en de binnenvaart.”

Koen Heinen