Containercapaciteit Antwerpen: AET en Ashland zien verhuis niet zitten

In de zoektocht naar extra containerbehandelingscapaciteit in Antwerpen duiken alternatieven op die uitgaan van een verhuis van bedrijven. Op Linkeroever reageren AET en Ashland afwijzend op die idee.

Voor de expansie van de containerbehandelingscapaciteit van de Antwerpse haven werkte de taskforce van Freddy Aerts acht mogelijke alternatieven uit. Verschillende daarvan bestaan uit ‘bouwstenen’ die een verhuis van bestaande terminals of industriële vestigingen noodzakelijk maken. Op Linkeroever komen de grote multipurposeterminal van Antwerp Euroterminal (foto 1) en de fabriek van chemiebedrijf Ashland in het vizier.

Het is zeer de vraag hoe kansrijk ze zijn, al was het maar om “zo snel mogelijk” resultaat te boeken.

AET

Een van de meest opmerkelijke opties houdt in dat de Antwerp Euroterminal (AET) van Grimaldi en Mexico Natie aan het Verrebroekdok plaats zou ruimen voor een grootschalige containerterminal. Voor AET wordt in die hypothese voorzien in een nieuwe (fors kleinere) locatie aan de Scheldebocht stroomopwaarts van Fort Liefkenshoek (foto 2). De multipurposeterminal verhuist dan van achter de sluizen naar een tijgebonden site die nog niet met kaaien is uitgerust en nog volledig ingericht zou moeten worden.

De betrokken site komt volgens de ‘Alternatievenonderzoeknota’ (AON) niet in aanmerking voor een containerterminal omdat de tijonafhankelijke diepgang stroomopwaarts van de Liefkenshoektunnel beperkt is tot 11,55 meter. Dieperstekende schepen beschikken zo slechts over een klein tijvenster om zo ver te geraken.

Infosessie afwachten

Bij AET wil CEO Yves Delarivière de op 18 april geplande infosessie afwachten om zich over de grond van dezaak uit te spreken. “Ik ben benieuwd naar wat ik daar te horen zal krijgen. Het zou voorbarig zijn dat nu al te doen want we hebben nog niet alle puzzelstukken in handen”, zegt hij. Onrust bij het personeel is er volgens de CEO vandaag niet. “Wij hebben al naar onze werknemers toe gecommuniceerd”, voegt hij daar aan toe.

Delarivière geeft wel aan dat hij over de hele zaak “nog niet echt geconsulteerd is”. Hij ontkent ook niet dat een tijgebonden locatie voor de behandeling van roroschepen operationeel aanzienlijke bijkomende problemen stelt en gelet op de tijverschillen “geen evidente keuze” is. Over de haalbaarheid van zo’n operatie en de financiering van de verhuis en de aanleg van de nieuwe installatie wil hij geen commentaar kwijt.

“Na vijftien jaar waren we er in geslaagd om al onze lijnen op één locatie samen te brengen. We hebben zwaar in infrastructuur en opleiding geïnvesteerd. Wij zijn dan ook meer dan verbaasd dat we geconfronteerd worden met geruchten zonder over alle details te beschikken. Deze aanpak dreigt niks anders dan onrust en onduidelijkheid te zaaien”, klinkt het bij AET.

Ashland

Het chemiebedrijf Ashland Specialties Belgium komt als ‘bouwsteen’ in beeld bij de optie om aan de oostkant van het Deurganckdok bijkomende containercapaciteit voor Antwerp Gateway te creëren (foto 3).

“De bouwsteen voorziet geen bijkomende kaailengte voor zeeschepen. De bijkomende kaaien die aan de Scheldezijde worden gerealiseerd, zijn gericht op binnenvaart”, staat in de nota te lezen. Voor een herlocalisering van Ashland schuift zij geen alternatief naar voor.

Het is een denkpiste waar alvast de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) niet voor te vinden is. Zij liet tijdens de inspraakronde optekenen dat “een industrieel bedrijf als Ashland met een belangrijke toegevoegde waarde en tewerkstelling laten verhuizen een verkeerd signaal is naar de internationale industriële sector”. Bovendien verlengde Ashland haar erfpachten bij MLSO onlangs nog tot 2057 en zou een gedwongen verhuis er wellicht toe leiden dat het bedrijf “zich niet meer in Vlaanderen zou vestigen”.

MLSO onderstreept bovendien dat een herplaatsing van industriële installaties bij een aantal alternatieven op Rechteroever als “onredelijk” wordt beschouwd door de hoge kostprijs voor ontmanteling, herinstallatie en sanering die daar aan vasthangt. “Eenzelfde redenering dient ook op de linker Scheldeoever gehanteerd te worden.”

Niet realistisch

In het ‘overwegingsdocument’ waarin alle reacties op de eerste versie van de alternatievenonderzoeksnota zijn samengebracht, laat Ashland zelf zich kort maar krachtig uit: “Over het voornemen om de locatie van bedrijf X op te nemen in de AON is door geen enkele instantie gecommuniceerd. Het bedrijf maakt het grootst mogelijke bezwaar tegen dit onderdeel van het gepubliceerde plan. Deze locatie is een cruciaal onderdeel van de wereldwijde activiteiten. Ontmanteling en verplaatsing van de installaties is geen realistische optie, vooral omdat dit onvermijdelijk zou resulteren in verlies van marktaandeel met enorme financiële consequenties. Voorts is het bedrijf voor haar aanvoer van grondstoffen, productie en afvoer van eindproducten zo nauw verbonden met de huidige locatie dat een verhuis onaanvaardbaar is.”

Jean-Louis Vandevoorde