“Constructieve” gesprekken over havenarbeid worden voortgezet

Vakbonden en werkgevers kwamen dinsdag opnieuw samen met vertegenwoordigers van het kabinet van federaal minister van Werk Kris Peeters om te praten over de hervorming van de havenarbeid. Er wordt verder gezocht naar een “duurzame oplossing”.

De betrokken partijen lieten na afloop van de vergadering in een gezamenlijke verklaring weten dat de onderhandelingen in een constructieve sfeer blijven verlopen en dat ze intensief blijven praten over een duurzame oplossing in dit dossier.

Die moet er voor zorgen dat de Europese procedure van ingebrekestelling kan worden stopgezet. Die procedure, die de Europese Commissie in maart 2014 opstartte, is eind vorig jaar door Transportcommissaris Violeta Bulc opgeschort. België kreeg tot 1 juli om met een definitief antwoord op de bezwaren van de Commissie tegen het Belgisch stelsel van havenarbeid voor de dag te komen.

Het actieplan dat minister Peeters toen aan Bulc voorlegde, dient nog steeds als basis van de besprekingen. Bedoeling is aan de Europese bezwaren tegemoet te komen “met respect voor het huidige systeem en de verworvenheden voor de bedrijven en de havenarbeiders”.

Bonden, werkgevers en kabinet zullen hierover binnenkort opnieuw samenzitten.