Consolidatie in multipurpose: wel op niveau rederijen, niet in vloot

In de maritieme sector van multipurpose- en projectcargo speelt de consolidatie zich af op het niveau van de rederijen maar niet in de vloot. Die blijft groeien. Geopolitieke spanningen zetten de markt ondertussen onder druk.

Uit een marktanalyse van Drewry blijkt dat de vloot multipurpose en projects op 1 september van dit jaar 29,5 miljoen dwt vertegenwoordigde. Er staan nog 53 schepen op stapel, goed voor nog eens 0,5 miljoen dwt of 2% van de operationele vloot. “Het aantal schepen dat onder de sloophamer ging, bereikte in 2018 een historisch laagtepunt en die trend zet zich ook dit jaar door”, zegt de marktanalyst. Reden daarvoor is de steeds strengere milieuregelgeving. De leeftijd van de vloot varieert van 18 jaar voor multipurpose-schepen zonder laadgerei tot 22 jaar voor schepen met eigen kranen en 10 jaar voor premium project carriers met een hefvermogen van meer dan 250 ton.

Marktvraag

De voorbije tien jaar groeide de vraag in het multipurpose-segment met 4,2% voor droge lading, 4,4% voor bulk en 4,5% voor containers. De markt staat volgens Drewry onder druk omdat breakbulk en projectlading geen exclusiviteit zijn voor multipurpose-schepen. Daarnaast zijn er ook de geopolitieke spanningen in de wereld. In een ‘low case’-scenario verwacht de marktanalyst voor volgend jaar een groei met 1,6% en met 2,6% in een ‘high case’-scenario.

Grootste risico

Volgens Drewry hangt het herstel van de markt af in welke mate en hoe de globale economie en het financiële vertrouwen evolueren. Als het tot een verdere recessie komt, zal de sector daaronder leiden. Wanneer de belangrijkste containerroutes hinder ondervinden van de globale economische situatie, zullen containercarriers een deel van de multipurpose-markt inpikken, zo verwacht Drewry. Ook vanuit het segment van de handysize-bulkcarriers mag concurrentie verwacht worden.

IMO 2020

Rederijen met een multipurpose-vloot kiezen in het vooruitzicht van de nieuwe IMO-zwavelnorm, die op 1 januari 2020 in werking treedt, voluit voor laagzwavelige brandstof in plaats van scrubbers. Volgens Drewry zijn de schepen te klein voor zo’n grote investering. Het prijsverschil tussen laagzwavelige brandstof en de klassieke gasolie zal volgens de analist in een of andere vorm doorberekend worden. Net zoals de containercarriers zouden de multipurpose-reders een ‘bunker adjustment’ toeslag kunnen aanrekenen.

Koen Heinen