Nieuwe technologieën in havens smeken om snellere netwerkverbindingen

Een bevraging door Port of Antwerp leert dat goede netwerkconnectiviteit voor havenbedrijven een must is geworden om de operationele efficiëntie te garanderen. Het Havenbedrijf roept de politiek op om knopen door te hakken in het 5G-dossier.

Port of Antwerp organiseerde een rondvraag over de noden van havenspelers op het vlak van netwerkconnectiviteit. “We merkten dat er hierover ontevredenheid heerst”, zegt chief digital innovation officer Erwin Verstraelen.

Daarom werd aan bedrijven gevraagd wat in de toekomst hun use cases zullen zijn met snelle netwerkverbindingen. Uit de antwoorden blijkt dat in minder dan een jaar toepassingen rond slimme camera’s en sensoren verwacht worden. Binnen één tot drie jaar verwachten de bedrijven dat er drones, robots, AR- en VR-toepassingen en zelfs autonome binnenschepen zullen zijn. En binnen drie tot vijf jaar worden zelfrijdende trucks een realiteit, volgens de respondenten.

Prijs op laatste plaats

Het Havenbedrijf bekijkt welke oplossingen het zelf kan bieden om de toekomst van internetconnectiviteit te verzekeren. “We hebben ons eigen glasvezelnetwerk in het havengebied, dat we delen met Eurofiber”, zegt Verstraelen. “Een van de mogelijkheden is dat we dit openstellen voor andere bedrijven.”

Ook is er overleg met alle telecomspelers en de aanbieders van netwerkapparatuur, om zo de opties voor commerciële en private netwerken in kaart te brengen. "In deze dialoog maken we ook duidelijk dat een havengebied bol staat van interessante use cases die vragen naar nieuwe netwerkmogelijkheden zoals 5G", zegt Verstraelen.

De belangrijkste criteria bij het kiezen van een netwerkverbinding zijn voor de bedrijven snelheid, gevolgd door veiligheid. Daarna komt bandbreedte en pas op de vierde plaats de prijs.

Politiek

Vast staat dat een sterke netwerkconnectiviteit een noodzakelijkheid geworden is voor de operationele efficiëntie van bedrijven in het havengebied. Daarom herhaalt Port of Antwerp de oproep naar de volgende Belgische regering om zo snel mogelijk een beslissing te nemen in het dossier van de 5G-licenties.

Op donderdag 12 september organiseert Port of Antwerp in samenwerking met Flows een evenement rond connectiviteit in de haven. Daar zullen de details van het onderzoek gepresenteerd worden.

Jonas van Boxel