Congestie op containerterminals: “Zo kan het echt niet verder”

Vervoerders en expediteurs eisen bindende afspraken over de aflevering van containers op de Antwerpse terminals. “Wij worden operationeel en financieel gefnuikt”, zegt Kurt Joosen. “Het is vijf voor twaalf”, waarschuwt Johan Proost.

“De terminals blokkeren, dat gaan we niet doen, al is de frustratie enorm groot. Maar misschien moeten we allemaal eens een week wegblijven en zien hoe de terminals hun containers dan nog weg krijgen”, laat Kurt Joosen, voorzitter van SAVA, de Antwerpse afdeling van wegvervoerdersfederatie Febetra, zich ontvallen.

Zo kan het niet verder, onderstreept hij. “Nu is het op kaai 1700, maar er is altijd wel ergens een probleem en dan start de discussie opnieuw over wie de kosten moet dragen. Leuk is het niet en commercieel ligt het altijd gevoelig.”

“Voor mij is het duidelijk: wie de oorzaak is van wachttijden en vertraging, moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en de getroffen partijen billijk vergoeden. Als wij te laat komen of een lege container te laat terugbezorgen, dan krijgen wij altijd een factuur toegestuurd. Aan die kant vindt men dat volstrekt normaal, maar omgekeerd geldt dat niet, terwijl wegvervoerders al zwaar onder druk staan. Niemand betaalt ons om urenlang aan te schuiven. Als dat gebeurt, dan kost een rit ons geld.”

Convenant

Terminals en rederijen verschansen zich in zijn ogen achter het feit dat zij geen contract hebben met de vervoerder en daarom juridisch moeilijk of niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de kosten die uit lange wachttijden voortvloeien.

De SAVA-voorzitter neemt het de reders kwalijk dat zij doof blijven voor de vraag naar meer soepelheid en naar incentives die de transporteurs wat meer ademruimte geven. “Neem de nachtlevering van containers. Dat is lang niet voor iedereen evident, maar er staat weinig of niets tegenover.”

Joosen pleit voor een convenant met bindende afspraken tussen alle partijen over de regels voor de levering van containers én over vergoedingen als die niet worden nageleefd.

Hij reikt terminals en rederijen wel de hand. “Wij willen best ons deel doen, maar de balans weegt vandaag volledig door aan één kant. Wij zijn flexibel, maar het kan niet zo zijn dat wij operationeel en financieel gefnuikt worden. We moeten zoeken naar het juiste evenwicht en hier allen samen uit komen. Ik kan alleen maar hopen dat het lukt.”

Respectloos

Expediteurs delen de frustratie van de transporteurs en delen hun verzuchtingen, geeft VEA-voorzitter Johan Proost aan.

“Wij krijgen meldingen van wachttijden van ruim vier uur voor een truck een container kan gaan ophalen. Dat kost een fortuin aan loon en sociale lasten voor de chauffeurs alleen al, terwijl de vervoerders al met bijzonder krappe marges opgezadeld zitten. Zij komen met die kosten naar ons, maar doorrekenen aan de verladers zit er ook voor ons niet in. Wij gaan geen kamikaze blijven spelen”, stelt hij.

Net als Joosen betreurt hij dat terminals en rederijen hun verantwoordelijkheid niet opnemen en bijvoorbeeld voor nachtlevering geen compensaties zoals de verlaging van terminalbehandelingskosten of van kosten voor demurrage en detention willen toekennen.

Dat terminals ervoor kiezen niet over het congestieprobleem te communiceren, ervaart de VEA-voorzitter bovendien als "een vorm van respectloosheid naar de andere partijen in de logistieke keten toe".

Antwerpse imagoschade

Proost ziet nog een ruimer probleem. “Het imago van de haven van Antwerpen loopt schade op. Een verlader maakt het onderscheid niet tussen de terminals en tussen de verschillende spelers. Dat interesseert hem niet. Voor hem is het de haven van Antwerpen die in de fout gaat.”

“De groei die Antwerpen in de voorbije jaren kende, zal op die manier niet blijven duren. Wij brengen lading naar Antwerpen, maar de tendens om uit te kijken naar andere oorden begint in ons eigen hinterland vrij groot te worden. Het is vijf voor twaalf.”

Het is voor Johan Proost helemaal geen troost dat In Rotterdam eveneens opnieuw klachten te horen zijn over congestie op de containerterminals. Meer nog, hij ergert zich dood aan het feit dat de situatie in de Maashaven soms als argument dient om de gang van zaken in Antwerpen wat te vergoelijken. “We zouden er nu net voor moeten zorgen dat die containers naar Antwerpen komen.”

DP World, dat in dit dossier momenteel in de vuurlinie staat met zijn terminal aan het Deurganckdok, wenst niet te reageren op de uitspraken in dit artikel.

Jean-Louis Vandevoorde