CMA CGM test in primeur duurzame variant zware stookolie voor Ikea

Volgende week dinsdag tankt een schip van CMA CGM in Rotterdam “duurzame bio-stookolie”. Die groenere brandstof wordt uitgeprobeerd voor een testvaart waarbij meubelbouwer Ikea betrokken is.

Het gaat om een primeur, zegt het Havenbedrijf Rotterdam. Een schip van CMA CGM zal in de Maashaven voor het eerst “een duurzame variant van zware stookolie” bunkeren. De proefvaart past in de context van de emissienormen die strenger worden en van de noodzakelijke verduurzaming van de scheepvaart.

Duurzame stookolie

Leverancier van de brandstof is het Nederlandse GoodFuels. Dat bedrijf lanceerde eind 2018 een duurzame variant van zware stookolie, volledig geproduceerd uit Europese afval- en reststromen. De ontwikkeling van die nieuwe brandstof gebeurde in samenwerking met de Deense bulkrederij Norden.

“Deze tweede generatie biobrandstof kan zonder aanpassingen aan de motor worden ingezet en wordt geproduceerd uit uiterst duurzame grondstoffen. De biobrandstof concurreert in het productieproces bijvoorbeeld niet met voedselproductie en leidt op geen enkele manier tot ontbossing”, klinkt het.

Het gebruik van de bio-stookolie zorgt over de hele keten (well-to-propellor) voor een CO2-reductie van 80 à 90% in vergelijking met fossiele brandstoffen. Het productieproces elimineert bovendien vrijwel alle zwavel.

Dat geen technische aanpassingen aan de schepen vereist zijn, is iets waar CMA CGM zwaar aan tilt. Dat zegt Xavier Leclercq, vice president CMA Ships.

Goodshipping Program

De betrokken partijen zien de proef naar verluidt als “een belangrijke stap in de energietransitie van de internationale zeescheepvaart”. Zij willen “de schaalbaarheid, duurzaamheid en technische volwassenheid van duurzame biobrandstoffen aantonen” en langs die weg de opschaling van duurzame biobrandstoffen voor de scheepvaart “aanjagen”. Ze leggen de lat op een lagere CO2-uitstoot van minstens 80%.

Naast CMA CGM, Ikea en Rotterdam gaat het om het Goodshipping Program. Dat is een Nederlands initiatief dat een CO2-neutraal zeetransport nastreeft en daarvoor grote maritieme verladers, zoals Ikea, aanspreekt.

Ikea

Van dat soort klanten wordt wel vaker gezegd dat zij een sturende rol in de vergroening van de scheepvaart kunnen spelen.

Elisabeth Munck af Rosenschöld, Head of Sustainability bij Ikea Global Transport & Logistics Services, stelt dat de Zweedse meubelketen de uitdaging wil aangaan: “Met dit proefproject tonen wij aan dat geavanceerde biobrandstoffen vandaag al kunnen worden ingezet om de footprint van scheepvaart te verlagen. Allereerst willen wij onze verantwoordelijkheid nemen door voor onze klanten ons eigen zeetransport te verduurzamen. Daarnaast willen we deze cruciale ontwikkeling in de scheepvaartindustrie stimuleren. Alleen door samen te werken kunnen we snel de nodige veranderingen teweegbrengen. Zodra het proefproject succesvol is afgerond, hebben wij de intentie om ten minste al onze containers vanuit Rotterdam op deze duurzame biobrandstof te gaan vervoeren.”

Vragen

Niet alle vragen krijgen in de persmededeling van het Havenbedrijf Rotterdam een antwoord.

Om welk schip het gaat, staat daarin bijvoorbeeld niet te lezen en kon Flows noch bij CMA CGM Rotterdam noch op het hoofdkwartier van de rederij in Marseille achterhalen. De kans lijkt groot dat het om een feeder gaat die binnen het Europees netwerk van de Franse lijnvaartoperator vaart.

Zelfs dan zitten op zo’n schip ook tal van containers van andere verladers. Of aan het gebruik van de nieuwe brandstof voor hen (en Ikea) een prijskaartje hangt, is onduidelijk. Over het prijsverschil van de nieuwe brandstof met diesel (MDO) of de traditionele stookolie (HFO) wordt eveneens niets gezegd.

Jean-Louis Vandevoorde