Havenschepen Charlotte Verkeyn: “Oostende heeft onderschatte troeven”

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zorgen ook voor een stoelendans in de havenwereld. De vier Vlaamse zeehavens hebben allemaal een nieuwe havenschepen. Wij zochten ze allemaal op. De Oostendse havenschepen Charlotte Verkeyn opent deze minireeks.

Oostende heeft net als Antwerpen en Gent voor een vrouwelijk boegbeeld voor zijn haven gekozen. Charlotte Verkeyn wil als bevoegde schepen de haven alle kansen geven en de achterhaven meer in beeld brengen. “Oostende biedt tal van mogelijkheden”, klinkt het.

Charlotte Verkeyn (CV - net 30 geworden) is geboren en getogen in Oostende. Na haar studies in de rechten aan de Universiteit Gent stapte ze in de advocatuur. Ze startte na haar stagejaren met een eigen kantoor. Die professionele loopbaan en haar familiaal leven – Verkeyn is getrouwd en moeder van een zoontje van een jaar – combineert ze met een politieke carrière in de rangen van N-VA. Bij de verkiezingen in 2012 – ze was toen nog net geen 24 – slaagde ze er meteen in een zitje te veroveren in de gemeenteraad van de Ensorstad. Voortaan zet ze voor het stadsbestuur mee de bakens uit in de kusthaven.

“Het is een heftige periode. Kantoor, gezin, verkiezingen en nu een schepenmandaat na 24 jaar van een ander bestuur. Het plakt toch aan de ribben”, geeft ze met een glimlach toe in haar kantoor met uitzicht op de ‘Mercator’ in het stadhuis van Oostende.

Hoe vertrouwd bent u met de haven?

CV: "De voorbije zes jaar zetelde ik al in de raad van bestuur van de haven namens de N-VA-fractie in de gemeenteraad van Oostende. Die had recht op één afgevaardigde en de keuze viel op mij omdat ik tijdens mijn rechtenstudies in Gent ook wel voeling had gekregen met het maritiem recht. Ik heb nog even overwogen om ook de manama in de maritieme wetenschappen te volgen, maar uiteindelijk ben ik na het behalen van mijn diploma onmiddellijk in het beroepsleven gestapt."

"Ik heb dus wel al voeling met wat in de haven gebeurt, al was het zelfs als bestuurder niet altijd makkelijk om inzage te krijgen in bepaalde dossiers en documenten. Bovendien had ik altijd al interesse in het maritieme gebeuren. Als Oostendenaar kreeg ik die drang naar de zee mee."

In die zes jaar hebt u het vallen en weer opstaan van de haven van Oostende meegemaakt. Het rorotijdperk kwam tot een einde en het offshoreverhaal trok zich op gang.

CV: "Men was de weg van offshore al deels ingeslagen, maar dan kwam het failliet van Trans Europa Ferries, hoewel die lijn rendabel was. Oostende heeft voor ferryverkeer nu eenmaal een zeer gunstige ligging. Wanneer Trans Europa Ferries wegviel, was het uiteraard goed dat de haven de offshorekaart kon uitspelen. We mogen de sterke positie die we in die sector hebben uitgebouwd, uiteraard niet loslaten. Maar Oostende heeft in de maritieme, de blauwe en de circulaire economie ook tal van andere troeven uit te spelen. Want we hebben in de achterhaven nog een zee van plaats."

Dan is de sluis naar die achterhaven toch wel een strop.

CV: "Die sluis heeft haar beperkingen qua diepgang en tonnage, dat klopt. Er waren al plannen om een nieuwe zeesluis te bouwen, maar die zijn wat op de achtergrond geraakt. Die optie zal toch weer eens op tafel moeten komen, denk ik, al was het maar om redenen van kustbescherming."

Zegt jullie bestuursakkoord daar iets over?

CV: "Niet expliciet, maar Oostende wil een voortrekkersrol spelen op het vlak van milieu en onder meer op het gebied van de circulaire en de blauwe economie. We zijn daar heel hard mee bezig en ik lig soms wel wakker van thema’s als kustbescherming. Als je aan de kust bent opgegroeid, zie je een verschil met vroeger qua stijging van de zeespiegel. Dan is die oude sluis misschien wel een zwak punt dat aangepakt moet worden."

Wat zegt het akkoord wel expliciet over de haven?

CV: "Enerzijds dat we positief staan tegenover de heropstart van een ferrylijn als dat in een kader van good governance gebeurt en de problemen daarrond een passend antwoord krijgen. Zo’n dienst kan belangrijk zijn voor de rendabiliteit van de haven en om recurrente inkomsten te genereren. Maar pas als de nodige voorwaarden ingevuld zijn, krijgt een nieuwe lijn groen licht."

"Anderzijds dat we zowel de luchthaven als de zeehaven ten volle willen ontplooien. We willen ze alle kansen geven om te doen wat een luchthaven en een zeehaven moeten doen."

Zo belanden we bij het heikel dossier van de rorolijn op Ramsgate. U bezocht zopas die Engelse haven. Wat kreeg u te horen?

CV: "We hebben daar een paar goede vergaderingen gehad. Ik heb gemerkt dat bij de overheden in Ramsgate de wil leeft om die lijn nieuw leven in te blazen, maar dat die lijn losstaat van de brexit. Ramsgate wil op maritiem vervoer inzetten, of er nu een harde, zachte of geen brexit komt. Het valt ook niet te ontkennen dat in Ramsgate infrastructureel nog werk aan de winkel is. Ook wij maken hier in Oostende die beleidskeuze voor een rorolijn in elk geval wel duidelijker dan het vorige bestuur. Hoe het project zich verder zal ontwikkelen en of wij de gevraagde garanties krijgen, zal nog moeten blijken. De bal ligt in het kamp van Seaborne Freight."

Haven Oostende wordt binnenkort een nv van publiek recht.

CV: "Wij waren daar vragende partij voor. Het is voor de slagkracht van de haven essentieel dat dit gebeurt. Een van onze eerste werken bestaat erin om dat afgerond te krijgen zodat we zo snel mogelijk kunnen starten in die nieuwe structuur. De onafhankelijke experts die de haven mee zullen sturen, zijn in mijn ogen heel belangrijk."

Wat voor klemtonen wil u zelf als havenschepen leggen?

CV: "De achterhaven wil ik zeker verder ontwikkelen, onder meer door sectoren als projectcargo uit te bouwen. We zullen in de toekomst maximaal over het water moeten werken. Oostende heeft op dat vlak onderschatte troeven, die te lang onderbelicht en onderbenut zijn gebleven. Het biedt enorme mogelijkheden, al was het maar omdat wij nog plaats hebben die anderen niet meer kunnen bieden. Ik wil daar de focus op leggen. Oostende is meer dan een energiehaven."

"Ik hoop op korte termijn nieuwe watergebonden bedrijven te kunnen aantrekken. Met als filosofie dat een overheid ondernemers moet laten ondernemen en dat ze hen haar visie niet wil opleggen."

Ligt de Oostendenaar voldoende wakker van de haven?

CV: "Ik denk dat wel. Oostende heeft zijn maritiem verleden, de visserij enzovoort. Voor het jaarlijks havendebat dat we binnenkort organiseren, moeten we een grote zaal huren. De Oostendenaar zit momenteel zeker met heel wat vragen rond de nieuwe rorolijn. Komt die er of niet? We kunnen niets beloven, veel hangt niet van ons af. Maar we doen ons best."

De haven blijft intussen een mannenwereld.

CV: "Bij de externe bestuurders die we voor de haven willen aantrekken, zullen zeker zeer interessante vrouwen zitten. Ook het stadsbestuur is volledig gender-equal. Mijn generatie staat niet meer stil bij het verschil tussen man en vrouw. Het maakt mij niet uit. Er zijn vrouwen die geïnteresseerd zijn in de havenwereld. En als havenschepen zal ik zeker mee rond de tafel zitten binnen de raad van bestuur."

Jean-Louis Vandevoorde