CEO haven Rotterdam: “Minder bang voor weglekeffect naar Antwerpen”

De haven van Rotterdam is niet bang dat investeringen weglekken naar Antwerpen, vanwege minder strenge milieu-eisen daar. Dat bleek vandaag tijdens de presentatie van het jaarverslag van 2019. CEO Castelein: "De Green Deal van de EU voorkomt dat."

Castelein was gematigd positief over de jaarcijfers van 2019. "De containeroverslag is het tweede kwartaal vorig jaar nauwelijks gegroeid. Dat komt onder meer doordat rederijen schepen tijdelijk uit de vaart hebben gehaald om de capaciteit te verminderen. Het is dus een probleem dat niet alleen Rotterdam treft. Maar omdat ons eerste kwartaal nog wel groei vertoonde, leidde dit tot een toename voor het hele jaar in de containeroverslag in teu van 2,1%."

Daling droge bulk

Havenbedrijf Rotterdam zag bij transhipment een groei van 10% en bij deepsea vanuit Azië een groei van 2,9%. Shortsea daarentegen daalde met 6%, met name door afname van de goederenstroom vanuit Rusland. De overslag van nat massagoed bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van 2018. Droog massagoed daalde echter met 4%. Castelein: "Dat komt door stagnatie in de staalindustrie in Duitsland, waar 85% van onze overslag in droge bulk naartoe gaat."

Green Deal

Castelein sprak weer de ambitie uit om 'van Rotterdam de groenste haven ter wereld te maken'. Vorig jaar leidden de milieuambities tot gemor bij Rotterdamse bedrijven die de haven verweten 'het braafste jongetje in de klas te willen zijn'. Vanwege minder ambitieuze klimaatdoelstellingen in België zouden volgens havenondernemers investeringen weglekken naar Antwerpen. Castelein: "Ik geloof nog steeds in het Klimaatakkoord van Parijs en de bijbehorende energietransitie. En dus ook in de rol die we als haven in de productie van waterstof en windenergie kunnen spelen. Ik ben nu ook minder bang voor een weglekeffect naar Antwerpen, omdat de EU inmiddels met The Green Deal een gelijkspeelveld wil creëren voor alle landen als het gaat om het behalen van klimaatdoelstellingen."

Niet nog een olieraffinaderij erbij

Over één ding was Castelein heel duidelijk. "We gaan niet naar het Midden-Oosten om bij regeringen te pleiten dat hun nationale oliemaatschappijen in Rotterdam zouden investeren. Want de vestiging van de zoveelste olieraffinaderij past niet in onze klimaatambities, laat dat helder zijn. Daarom hebben we onze vroegere ambitie, elk jaar een forse toename van het aantal tonnen in de overslag, bijgesteld. Uiteraard is groei van de overslag nog steeds welkom, maar niet ten koste van een slechter milieu. Op Maasvlakte 2 breidt het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met offshore windenergie uit. Dat draagt dus niets bij aan de groei van onze omzet."

Coronavirus

Castelein ging ook in op de gevolgen van het coronavirus voor de Rotterdamse haven. “Het aantal afvaarten uit China is met 20% gedaald door de afgenomen productiviteit in het land doordat het virus de economie van het land verlamt. Die afname gaan wij merken, maar ook andere havens zullen dat doen.”

Adrie Boxmeer