CargoX haalt 7 miljoen dollar op voor Smart B/L

De start-up CargoX heeft een smak geld binnengehaald om een op blockchain gebaseerd 'bill of lading-platform' te ontwikkelen. Michiel Valee van het Antwerpse Dockflow maakt kritische kanttekeningen.

CargoX wil met de Smart B/L een veilige elektronische versie van de bill of lading (B/L) maken om de papieren versie te vervangen die in omloop is. Dinsdag hield de start-up een zogenaamde ‘initial coin offering’ (ICO). Bij deze vorm van fundraising worden tokens uitgereikt in ruil voor geld of bitcoins. Investeerders kunnen die tokens nadien gebruiken als het uiteindelijke project in werking treedt. In 7 minuten en 40 seconden zamelde het bedrijf 7 miljoen dollar in.

“CargoX werd overrompeld door de vraag naar onze CXO-Tokens. Tienduizend mensen uit 95 verschillende landen wilden een bijdrage doen”, zei oprichter en CargoX CEO Stefan Kukman. “Hoewel we de verkoop hebben moeten stoppen na de eerste tweeduizend investeerders — omdat we ons vooropgestelde doel bereikt hadden — zijn er nog duizenden die willen investeren en dat aantal groeit elke dag.”

Barrières

Volgens Michiel Valee van de Antwerpse start-up Dockflow mag er geen twijfel over bestaan dat de technologie er is om de B/L te digitaliseren. Maar er zijn redenen waarom dat nog niet is gedaan. “De absolute rechtsgeldigheid van het document is niet te onderschatten. Het platform, dat het document digitaliseert, zal goed juridisch omkaderd moeten zijn – iets wat per land bekeken moet worden. Niet zelden worden claims in de maritieme wereld beslecht op basis van informatie in de B/L." 

Dockflow wil de informatiestromen in maritieme logistieke netwerken beter beheren door middel van digitalisering en nieuwe technologieën zoals blockchain. "Blockchain is een containerbegrip geworden, net zoals ‘internet’ of ‘database’ dat is”, meent Valee. “De implementatie en eigenschappen van de blockchain voor dit document kunnen volledig verschillen van dat voor een ander proces binnen de supplychain. Hoewel deze barrière misschien niet de moeilijkste horde is om te nemen, blijft het een uitdaging om de technologie exact zo aan te passen voor elke specifieke toepassing.”

Businessmodellen

Valee is sceptisch over de methode om via ICO fondsen te werven: “Het is voor blockchainstart-ups zoeken naar valide businessmodellen. Daar waar de technologie gebouwd is rond de filosofie van decentralisatie, transparantie en 'cutting-out-the-middleman', zijn onze bestaande businessmodellen nog gericht op het creëren van een afhankelijkheid van softwaregebruiker tegenover de softwarebouwer. Hoewel er wel een blockchain gebruikt wordt, zal de volledige code bijvoorbeeld niet openlijk beschikbaar zijn voor controle.”

Al die data gewoonweg delen ligt evenmin voor de hand. “Hoewel het intentieverklaringen regent rond het delen van data, blijven vele ervan dode letter. Niet verwonderlijk, aangezien de logistiek dikwijls werkt met onderaanneming en partijen die bij een tussenschakel een marge nemen. Een blockchainsysteem – of bij uitbreiding elk systeem dat meer transparantie brengt in de keten – stuit dan logisch op verzet. Data delen leidt ongetwijfeld tot lagere kosten over de gehele keten. Het probleem is dat deze kostenbesparingen zeer ongelijk verdeeld zijn."

Sven Goyvaerts