Bulkschip al twee weken vast voor Belgische kust (update)

Een bulkschip met ijzererts aan boord ligt al twee weken voor anker voor de Belgische kust omdat de lading voor gasvorming kan zorgen. Op weg vanuit Rusland naar Gent was er al een kleine ontploffing aan boord voor de Franse kust.

Update 5/02/20 15.00 uur

Het schip was van Novorossiysk in Rusland onderweg naar de haven van Gent. Na de kleine ontploffing voor de Franse kust kon het verder varen tot de Belgische wateren. Daar besliste het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) in samenspraak met de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) om het voor anker te laten gaan op 2 mijl van het ankergebied op zee. Het schip ligt op ongeveer 31 kilometer van de kustlijn en op 2 zeemijl van andere schepen. Een wachtschip van de afdeling Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) houdt andere schepen op afstand.

Experts

Volgens een woordvoerster van het MRCC komt er waterstof vrij als het ijzererts begint te broeien. Dat kan voor kleine ontploffingen zorgen. Het schip wordt voortdurend gemonitord en er zijn experts aan boord gegaan om de situatie te evalueren. Zij hebben al geadviseerd om stikstof te gebruiken om de aanwezige waterstof te neutraliseren. “Zolang de waarden te hoog zijn, is de situatie nog niet veilig genoeg om het schip te laten vertrekken”, zegt ze. De situatie is volgens haar niet uitzonderlijk en heeft zich in het verleden ook al voorgedaan. De situatie is momenteel stabiel zowel voor de bemanning op het schip als voor het schip zelf en de omliggende schepen.

Stappenplan

Het MRCC, de GNA en de veiligheidsregio Zeeland en North Sea Port, de uiteindelijke bestemming van het schip, hebben ondertussen een stappenplan voorgesteld. Daarbij is het de bedoeling dat de reder zich voorbereidt op het opvaren en het verder zuiveren van de ruimen. De GNA zal een externe expert aanduiden die het plan moet valideren. Als aan de voorwaarden van het plan voldaan is, mag het schip verder opvaren naar een rustige plek op de Westerschelde waar de ruimen verder kunnen worden gezuiverd. Tijdens die operatie legt de GNA bijzondere voorwaarden op. Voor het overige scheepvaartverkeer is er geen hinder en volgens de betrokken diensten blijft de situatie gemonitord en onder controle.

Het betrokken schip is vermoedelijk het bulkschip ‘Life Passion’. Dat bevindt zich volgens Vesselfinder voor de Belgische kust (zie afbeelding) en is onderweg naar Gent.

Koen Heinen