Eric Van Hooydonk: “Bulc moet voet bij stuk houden over havenarbeid”

“De Commissie heeft de sleutel in handen naar betere tijden, voor de havens, voor de dokwerkers en voor de vele ondernemers, werknemers en werkzoekenden in het binnenland”, zegt Eric Van Hooydonk. Hij hoopt dat Bulc geen vrede neemt met het Belgisch

Dat schrijft de advocaat en hoogleraar havenrecht in een opiniestuk dat vandaag in de krant ‘De Standaard’ verscheen. Toevallig is de datum niet gekozen. Morgen vindt een belangrijk overleg plaats tussen Europees Transportcommissaris Violeta Bulc en federaal minister van Werk Kris Peeters. Of zij elkaar ook rechtstreeks ontmoeten of via hun administraties contact leggen, is nog niet duidelijk.

Uit dat overleg zou moeten blijken of Europa vrede kan nemen met het akkoord dat eind mei uit de bus van het sociaal overleg tussen havenbonden en –werkgevers kwam. Dat akkoord kreeg in juni groen licht van de havenarbeiders van het algemeen contingent.

De vraag is en blijft echter of wat de sociale partners overeenkwamen ook volstaat om te bekomen dat de Commissie een punt zet achter de procedure van ingebrekestelling tegen België. Van Hooydonk hoopt dat Bulc de lat hoger zal leggen en meer verregaande aanpassingen aan het Belgisch organisatie van havenarbeid, “de meest rigide van de EU”, zal blijven eisen.

“Jobvernietiging”

Dat zou in zijn ogen “de deur openduwen voor een pak nieuwe tewerkstelling in de havens”, waar “het voordeel van de hoge productiviteit van de dokwerkers wordt tenietgedaan door de aftandse regulering”. Van Hooydonk heeft het in die context onder meer over “een overdaad aan abnormaliteiten”, “anachronismen” en “de almacht van de vakbonden”. Die hebben wel tot gevolg dat een kostenhandicap en rechtsonzekerheid ontstaan die een rem zetten op investeringen en bedrijvigheid in de havens, zeker in het arbeidsintensieve breakbulkgebeuren, stelt de professor.

Er wordt in die context te veel geschermd met het argument van expertise en veiligheid, ook voor routinekarweien zoals “het natellen van  honderd zakken rijst” die geen wezenlijk verschil vertonen met wat buiten havens gebeurt maar toch onder het dokwerkersmonopolie vallen, voegt hij daar aan toe. Activiteiten die wel in een haven thuishoren, zoals logistiek, worden zo weggedreven, met bijkomende hinder voor verkeer, milieuschade en “jobvernietiging” tot gevolg.

“Europa enige bondgenoot havenbedrijven”

Europa heeft in dit dossier een stevige zaak en is “de enige bondgenoot voor de havenbedrijven die in de monopolies gevangen zitten”, vindt Van Hooydonk nog. Wat de sociale partners onder het welziend oog van minister Peeters overeenkwamen, beperkt zich tot “symbolische” bijstellingen en “een oefening in cosmetica”, klinkt het nog. Meer dan tien bedrijven zouden het akkoord intussen al aanvechten bij de Raad van State.

“Voor de Commissie staat haar eigen geloofwaardigheid op het spel, want ze heeft gelijkaardige stelsels in andere landen al door de Europese rechters laten veroordelen”, besluit Eric Van Hooydonck. Zij moet in zijn ogen niet alleen de inbreukprocedure tegen België voortzetten, maar bovendien “werk maken van de waslijst klachten over andere anomalieën”.