Bonden stellen referendum havenarbeid week uit

De bonden hebben besloten het referendum over het ontwerpcompromis rond de hervorming van de havenarbeid een week later op gang te trekken. Zij willen eerst nog bijkomende engagementen van werkgevers sprokkelen.

Het referendum over het ontwerpakkoord dat federaal minister van Werk Kris Peeters eind april aankondigde, zou aanvankelijk volgende week dinsdag 24 mei op gang getrokken worden. In een pamflet aan de havenarbeiders van het algemeen contingent liet het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Haven van België gisteren weten dat het versturen van de nodige documenten wordt verschoven naar 31 mei.

In een eerder pamflet waarin 24 mei als startdatum van de consultatie was vermeld, werd gezegd dat het resultaat dan op 8 juni bekend zou moeten zijn. Logischerwijze zou men kunnen verwachten dat ook die deadline met een week verschuift. Dat is dan nog binnen de tijdslimiet om de Europese Commissie tegen 1 juli definitief uitsluitsel te geven over hoe België de hervorming van het havenarbeidsstelsel wenst aan te pakken. Minister Peeters wees gisteren nog op die ‘dwingende deadline’.

Engagementen

Over de mogelijke vertraging in het vakbondsreferendum was vorige week al sprake rond de actie die het gemeenschappelijk front van ABVV-BTB, ACV-Transcom en ACLVB had opgezet om engagementen van havenwerkgevers te sprokkelen om in de toekomst verder met havenarbeiders uit de pool te werken. De bonden willen langs die weg de havenarbeiders over de streep van de goedkeuring van het akkoord trekken.

Het pamflet legt ook een verband met die actie, die blijkbaar nog niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. “De doelbewuste sabotagepogingen van Zonnekoning Fernand Huts via de media hebben bij enkele werkgevers voor verwarring gezorgd. Hierdoor hebben zij bijkomende bedenktijd gevraagd om verder juridisch advies in te winnen”, staat in het document te lezen.

De bonden zeggen wel al “meerdere engagementen” bekomen te hebben van havenbedrijven. Zij benadrukken opnieuw dat dit “op vrijwillige basis” gebeurt.