Bonden schorten solidariteitsacties met Spaanse dokwerkers op

Er komen in de Belgische zeehavens voorlopig geen solidariteitsacties met de Spaanse havenarbeiders. “De situatie in Spanje is nog aan het schuiven en de Spaanse bonden hebben hun eigen stakingen ook opgeschort”, klinkt het.

De International Dockworkers Council (IDC), waarvan in België alleen ACV-Transcom lid is, riep eind vorige week op tot een eerste internationale solidariteitsactie. Die zou morgen plaatsvinden. IDC stelde een werkonderbreking van drie uur in de Europese havens voor.

Zo ver zou het in België niet gekomen zijn. Plannen om het werk effectief neer te leggen waren er naar verluidt niet. De drie bonden van het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Havens waren wel overeengekomen om een aantal sensibiliseringsacties en informatiemomenten te organiseren.

Acties opgeschort

Intussen hebben de bonden ook dat voornemen herzien. “Wij volgen de situatie in Spanje op de voet, maar de zaken zijn daar nog steeds aan het bewegen. De stemming in het parlement is uitgesteld”, verklaart Eric Quisthoudt van de liberale ACLVB (rechts op de foto). “Het kan nog alle kanten uit”, geeft Monique Verbeeck van de socialistische BTB (centraal op de foto) aan. “De Spaanse bonden hebben hun eigen acties ook uitgesteld”, voegt Joris Kerkhofs (links op de foto) van het christelijke ACV-Transcom daar aan toe.

De drie vakbonden hebben in overleg besloten hun acties voor onbepaalde duur op te schorten. “Wij wachten op de Spaanse bonden en zullen dan binnen het gemeenschappelijk vakbondsfront beslissen over mogelijke acties”, laat Kerkhofs optekenen.

“Als de internationale organisaties waartoe wij behoren – en voor ons is dat op Europees niveau de European Transport Workers Federation (ETF) – oproepen tot actie, zullen wij die ordewoorden volgen. Maar dat zal dan gebeuren in coördinatie met de bonden in landen als Nederland en Duitsland”, stipt Verbeeck nog aan.

Geen link

De drie vakbondmensen benadrukken dat het Belgisch en het Spaans dossier over de havenarbeid los van elkaar staan.

“Wij kunnen en mogen niets uitsluiten, maar het kabinet van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bevestigt nog steeds dat het Belgisch dossier op koers zit en dat Europees Transportcommissaris Violeta Bulc het niet wil linken aan dat van Spanje”, stelt Eric Quisthoudt. “Wij blijven ervan uitgaan dat de Commissie de ingebrekestellingsprocedure tegen ons land eind april zal stopzetten.”

Monique Verbeeck en Joris Kerkhofs beamen dat. Zij benadrukken bovendien dat de twee dossiers een heel ander verloop hebben gekend. “In België zijn we tot een onderhandelde oplossing gekomen die de havenarbeiders zelf in een referendum bekrachtigd hebben. Spanje heeft niet onderhandeld en is uiteindelijk door het Hof van Justitie veroordeeld”, zegt de eerste.

“Wij hebben er alles aan gedaan om te vermijden dat België naar het Europees Hof van Justitie doorverwezen zou worden”, onderstreept de tweede.

“We wachten de finale beslissing van de Commissie wel in spanning af”, besluit Verbeeck.

Jean-Louis Vandevoorde