Berging containers 'MSC Zoe' kan nog maanden duren

MSC zal alle kosten betalen om de Nederlandse en Duitse stranden schoon te maken waar containers van de ‘MSC Zoe’ aanspoelden. Van de 281 overboord geslagen containers waren er gisteren al 238 gelokaliseerd.

De ‘MSC Zoe’, een reuzencontainerschip met een capaciteit van ruim 19.000 teu, verloor op 2 januari in zwaar weer bijna driehonderd containers in zee. Het schip kon zijn reis voortzetten en kwam veilig in Bremerhaven aan, maar overboord geslagen containers en lading spoelden aan op stranden in Nederland en Duitsland. En ronddrijvende containers hielden risico’s in voor de scheepvaart. Een aantal laadkisten vormt door de inhoud een gevaar voor mens en milieu.

Middelen

MSC had in de dagen na het ladingverlies meteen al maatregelen aangekondigd om de gevolgen van het ongeval aan te pakken en te beperken. De rederij zette een gespecialiseerde bergingsmaatschappij, Ardent Global, aan het werk om alle acties op zee en aan land te coördineren.

Ze beloofde ook nauw samen te werken met de Nederlandse en Duitse overheden en de schoonmaakoperatie “zo lang als nodig” te ondersteunen.

Geld

De nummer twee in de wereldwijde containerlijnvaart ging zaterdag nog een stap verder, met de belofte dat het alle kosten voor de hele operatie op zich neemt.

“MSC verbindt er zich toe de zoektocht op zee voort te zetten tot de laatste container is gevonden. MSC zal er ook over waken dat de stranden van de Nederlandse en Duitse kusten geïnspecteerd worden tot alle wrakstukken die verband houden met het incident, zijn weggehaald”, voegt de carrier in een mededeling toe.

Storm

In Nederland zijn intussen procedures en onderzoeken gestart om de oorzaak van en de verantwoordelijkheden voor het ongeval vast te stellen.

Rijkswaterstaat liet gisterenavond van zijn kant weten dat “naar de huidige inzichten 238 van de 281 van de overboord geraakte containers van de 'MSC Zoe' zijn gelokaliseerd”. 220 daarvan liggen op de zeebodem verspreid over een afstand van 23 zeemijl langs de vaarroute die het schip ter hoogte van de Waddeneilanden en ten oosten daarvan volgde.

Nederland zet momenteel drie schepen met sonar en vliegtuigen in voor de “onverminderde zoektocht" naar nog niet gelokaliseerde containers. Maar een storm zal die opdracht naar alle waarschijnlijkheid vanaf deze maandagavond bemoeilijken.

Gevaarlijke stoffen

Rijkswaterstaat stipt aan dat twee van de verloren containers gevaarlijke stoffen bevatten: een container met 280 zakken van 25 kg dibenzoylperoxide, een product voor de farmaceutische industrie, en een laadkist met 1.400 kg aan lithiumbatterijen.

Die eerste container is blijkbaar open geraakt, want er zijn “verschillende zakken dibenzoylperoxide” aangetroffen. Het goedje kan gezondheidsrisico’s opleveren als de verpakking beschadigd is én het is “zeer toxisch voor het aquatisch waterleven”, al zijn die effecten “kortdurend”, onderstreept een bericht.

“De locatie en de staat van de container met lithiumbatterijen is nog niet bekend”, luidt het.

Berging

De hele bergingsoperatie kan nog “weken tot maanden in beslag nemen”, zegt Rijkswaterstaat nog.

“Zodra de locaties van de containers bekend zijn, zal de berger de containers op een veilige en verantwoorde manier uit het water halen. Hoe snel dat mogelijk is, hangt af van onder andere de weersomstandigheden, de diepte waarop ze liggen en de locatie in de verkeersbaan. Het risico dat de 220 op de zeebodem gelokaliseerde containers aanspoelen op stranden, is gering, want ze liggen relatief diep in de vaargeul. Voor niet-gelokaliseerde containers die dichter bij de kust zouden liggen, is dat risico groter.”

Aan Duitse zijde meldt het Havariekommando dat schepen ronddrijvende lading hebben gespot, maar dat vliegtuigen gisteren geen nieuwe ronddrijvende containers hebben gevonden.

Jean-Louis Vandevoorde