Belgisch Zeemanscollege heeft nieuwe stuurman

Kapitein Jef Cuyt heeft zijn functie als secretaris-generaal van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege op 1 januari neergelegd. Zijn taak binnen de vereniging van scheepsofficieren wordt overgenomen door kapitein Boudewijn Baert.

Jozef ‘Jef’ Cuyt (foto 2) was veertien jaar lang de stuurman van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege (KBZ) en in die hoedanigheid een bekend figuur in de Belgische maritieme wereld. Hij was zes jaar lang ook voorzitter van de beroepsvereniging van zeevarende en niet-zeevarende kapiteins en scheepsofficieren die momenteel wordt voorgezeten door kapitein Alain Pels. Op 78-jarige leeftijd vindt hij het tijd om de fakkel door te geven. Ook zijn mandaat van bestuurder zal hij niet meer vernieuwen, zegt hij.

Zijn opvolger als secretaris-generaal is kapitein Boudewijn ‘Boudy’ Baert (foto 1). Baert is 64 jaar oud en heeft een lange staat van dienst als koopvaardijofficier en gezagsvoerder van verschillende scheepstypes onder Belgische vlag. Hij was daarna actief in managementfuncties binnen de CMB-groep en Exmar en binnen nationale en internationale instanties en organisaties zoals de International Chamber of Shipping (ICS).

Amarinage

Het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege, dat intussen al ruim 150 jaar bestaat, telt ongeveer 350 leden, allemaal mensen met een nautisch diploma zoals dekofficieren, machineofficieren, stuurmannen. Het verdedigt hun belangen en laat hun stem horen in dossiers zoals veiligheid en piraterij, de administratieve werkdruk van kapiteins of de criminalisering van zeelieden.

De organisatie heeft ook veel aandacht voor onderwijs en opleiding. Een bijzonder dossier daarin betreft de problematiek van ‘amarinage’, het behalen van de vereiste vaartijd om als wachtoverste te kunnen fungeren. Vele kadetten komen op de arbeidsmarkt zonder het vereiste STCW-certificaat te hebben kunnen behalen.

Er ligt een voorstel op tafel om het systeem, dat hen tijdens hun studiejaren toelaat om met steun van de RVA in de vakantiemaanden vaarervaring op te doen, door te trekken na het behalen van hun diploma. “Dat voorstel is goed onthaald door de Hogere Zeevaartschool, de Redersvereniging en de andere betrokken partijen”, zegt Jef Cuyt daarover.

Het KBZ is lid van de internationale koepelorganisaties CESMA (Confederation of European Shipmasters’ Associations) en ISMA (International Federation of Shipmasters’ Associations).