“Belangen havenbedrijven en havenarbeiders zijn niet tegenstrijdig”

“Laat ons hopen dat wij het sociaal overleg op een constructieve wijze verder kunnen zetten. De belangen zijn gelijklopend en niet tegenstrijdig. Met paritair overleg en wederzijds respect bereiken we veel, heel veel.”

Guy Benedictus, directeur van de Zeebrugse havenwerkgeverscentrale Cewez, brak enkele dagen geleden een stevige lans voor het sociale overleg rond havenarbeid. Hij deed dat naar aanleiding van de uitreiking van eretekens van de arbeid aan havenarbeiders.

Liefst 674 onder hen werden gelauwerd (foto). Dertien onder hen kunnen terugblikken op een loopbaan van 45 jaar. “Vandaag vieren wij meer dan 17.000 jaren havenarbeid”, merkte Benedictus op. Hij dankte de havenarbeiders voor hun bijdrage aan de groei van de haven van Zeebrugge.

Vergelijking met 1985

Hij maakte daarbij de vergelijking met de situatie die hij bij de start van zijn eigen carrière heeft gekend. “Dertig jaar geleden, in 1985, bestond het algemeen contingent uit 520 mannelijke havenarbeiders. Er werden destijds 66.000 shiften gepresteerd op jaarbasis. Vandaag hebben we 1.557 havenarbeiders algemeen contingent (waarvan zestig dames) en worden er meer dan 295.000 shiften gepresteerd per jaar.”

Die trend wordt voorgezet, verwees hij naar de beslissing om een bijkomende wervingsreserve van 200 havenarbeiders aan te leggen.

Hij onderstreepte tevens dat in die drie decennia veel dingen veranderd zijn. “De huidige terminals, de arbeidsomstandigheden, de veiligheidsprocedures en de schepen zijn niet meer te vergelijken met die van dertig jaar geleden. Met zijn allen moeten we ervoor zorgen dat de volgende dertig jaar minstens even succesvol zijn als de afgelopen dertig.”