ASV-jongeren schetsen het werk voor de boeg na nautische audit

Jongerenafdeling ASV The Next Generation blies woensdagavond verzamelen in het Havenhuis voor een uiteenzetting over de audit van de nautische keten. "Tijd voor de audit 2.0: de concrete uitvoering", meent ASV-directeur-generaal Eddy Wouters.

ASV The Next Generation, de jongerenafdeling van de Antwerpse Scheepvaartvereniging, organiseerde gisteren een avond in het teken van de audit van de nautische keten. Het auditorium van het Havenhuis liep goed vol voor een stevige uiteenzetting over het statistisch huzarenstuk en de belangrijkste aanbevelingen. De audit mag dan wel zijn afgerond en de eerste stappen na de aanbevelingen gezet, maar concrete toelichting door de uitvoerders bleek geen overbodige luxe om de impact ervan te vatten.

Peter Van Laer en Wim Van Cuyck van consultancybureau Crossroad maakten de aanwezigen wegwijs in de massa data, informatie en conclusies van de doorlichting, allicht de grootste in de Antwerpse haven. Uit 'vijvers' vol heterogene data distilleerden de auditeurs modellen die inzicht moeten geven in wat er beter kan.

Boter op het hoofd

In de 67 aanbevelingen uit het auditrapport zit voor alle betrokkenen wel een werkpunt. "Iedereen in de keten heeft boter op het hoofd", zegt Van Laer. "Iedereen doet zijn best, maar de verschillende radertjes binnen de keten zijn nog niet genoeg op elkaar afgestemd. Het komt eropaan de keten robuuster, betrouwbaarder, transparanter en duurzamer te maken. Idealiter evolueer je naar een vraaggestuurde keten, waarbij de klant in 99,9 procent probleemloos geholpen kan worden, en we in de gevallen waar het toch fout loopt, kunnen nagaan wat de oorzaak is. Daarvoor is echter ook permanente monitoring nodig van klanten en leveranciers."

Zijn collega Joren Desmedt vult aan: "Er bestaat geen twijfel over het professionalisme en de expertise van de dienstverleners. Systeemtechnisch is er al veel gebeurd, maar wordt er nog te veel naast elkaar gewerkt. De 'hero'-cultuur met nadruk op individuele prestaties primeert nog te veel en ook het wantrouwen tussen sommige ketenpartners is en struikelblok. De nautische keten werkt, maar de vraag is of hij robuust genoeg is voor de toekomst?"

Tijdens de presentatie werd veel gebruik gemaakt van datavisualisaties die de verschillende processen min of meer aanschouwelijk in beeld brachten: de bottlenecks in de bezetting van sluizen, het traject dat een schip aflegt binnen het havengebied, de gemiddelde vertragingen opgelijst per scheepsagentuur... 

Loods in de zaal?

Ook de heikele discussie over de organisatie van de beloodsing werd opvallend aangehaald als voorbeeld, al werd de audit van die specifieke groep niet uitgevoerd door Crossroad maar door Audit Vlaanderen. Kort door de bocht zorgt de veelheid aan ploegenstelsels en competenties  bij de Vlaamse loodsen voor complexiteit. Met de koele blik van de data-analist is de conclusie dan al snel: die complexiteit moet uit het systeem, want ze geeft aanleiding tot complicaties en vertragingen. Mocht er iemand van het loodswezen aanwezig geweest zijn bij de presentatie, het leverde allicht een pittig debat op. 

In al zijn complexiteit, met al zijn gevoeligheden, verschillende stakeholders en internationale dimensies, is de kwestie van het loodswezen wel een goede illustratie van het feit dat werkpunten identificeren slechts de eerste stap is. Concrete uitwerking op het terrein vergt niet alleen inzicht in data, maar ook aandacht voor sociale, economische en commerciële afwegingen.

Toekomstmuziek

"Vandaag gaat het over de audit van de nautische keten 2.0: de omzetting in de praktijk", zegt ASV-topman Eddy Wouters. "De aanstelling van Rik Verhaegen als projectcoördinator en de recente opstart van een werkgroep voor de uitvoering van de aanbevelingen zijn stappen in de goede richting. De perfecte keten bestaat niet, dus heeft het geen zin om daarop te benchmarken. Maar we moeten wel de ambitie hebben om de best mogelijke keten te bouwen, een keten waar men vanuit het buitenland met bewondering naar kijkt."

Ook voor zijn eigen achterban had Wouters nog een aanbeveling: "Als scheepsagenten kunnen we niet aan de zijlijn blijven staan. Als wij worden aangesproken worden op wat er beter kan, moeten we daar ook iets mee doen."

Achterhaald

Hoe omvangrijk en ambitieus de audit ook was, de situatie op het terrein is alweer veranderd door de ingebruikname van de Kieldrechtsluis en de verhuizing van MSC naar het Deurganckdok "voor de sluizen". "De problemen van vandaag zijn alweer andere", stipt ook Christiaan De Block (Havenbedrijf Antwerpen) aan. "De hele nautische keten én de Schelde worden op hun capaciteit getest door de enorme schaalvergroting. Het succes van de tankvaart neemt nog toe. Tegelijkertijd blijft het een feit dat voor het coördineren van het vaarverkeer op de Schelde veel overleg met Nederland nodig is."

Of hoe 21ste-eeuwse research soms geïmplementeerd wordt langs lijnen die voortbouwen op een verdrag uit 1839. Er wacht de verschillende ketenspelers nog een historische taak.

Het syntheserapport van de audit is hier terug te vinden.

Michiel Leen