APZI heeft vijf ambities voor haven Zeebrugge (+foto's)

De Zeebrugse havenondernemingen zien nog steeds stevige groeikansen voor hun haven, maar dan moeten een aantal knelpunten zo snel mogelijk de wereld uit. Voor samenwerking met Antwerpen in de containersector schrikken ze geenszins terug.

Groot feest vrijdagavond in het casino van Knokke. Meer dan 600 genodigden vierden er met de nodige luister de 40ste verjaardag van de Association Port of Zeebrugge Interests, beter gekend onder de kortnaam APZI.

Havenondernemers en verantwoordelijken uit de eigen rangen zoals MBZ-topman Joachim Coens, vertegenwoordigers van de drie andere Vlaamse zeehavens zoals zijn Antwerpse en Oostendse tegenhangers Eddy Bruyninckx en Paul Gerard, politieke mandatarissen zoals burgemeester Renaat Landuyt van Brugge en andere prominenten waren op het appel aanwezig. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts stond als eregast op het programma.

Slimme haven

In zijn toespraak blikte APZI-voorzitter Marc Adriansens (foto 2) resoluut vooruit. Hij schoof als woordvoerder van de private havensector in Brugge en Zeebrugge vijf ambities voor de verdere ontwikkeling van de kusthaven naar voor.

De eerste heeft betrekking op de uitbouw van Zeebrugge als slimme en innovatieve haven, met name om de doorstroming van de goederen te versnellen. “We moeten gaan naar een volledige paperless omgeving door de port community systemen verder uit te bouwen. Alle systemen moeten aan elkaar gekoppeld worden, inclusief dat van de douane, zodat de goederen en schepen feilloos en zonder tijdsverlies door de haven kunnen transiteren.”

Tweede sluis en uitbreiding transportzone

Bij zijn drie volgende ambities spitste Adriansens zich toe op de sectoren waar Zeebrugge het momenteel bijzonder goed doet. Hij koppelde aan zijn pleidooi voor de versterking van die sectoren ook concrete verzuchtingen.

  • autohaven: “Met de 2,5 miljoen wagens die we dit jaar zullen behandelen, is Zeebrugge de grootste autohaven, maar er is nog potentieel. De bouw van een tweede zeesluis is daarom absoluut noodzakelijk. Het is de enige manier om onze maritieme toegankelijkheid te verzekeren en een verdere groei van de haven mogelijk te maken. De tijd dringt.”
  • shortseahaven: “Onze shortsea operatoren hebben grote plannen en willen met de bouw van nieuwe en grotere schepen die bedrijvigheid versterken. Maar de logistieke bedrijven die deze business ondersteunen, snakken naar meer ruimte. Een uitbreiding van de transportzone, de logistieke cluster van de haven, is daarom een must. De zone boomt en de bedrijven schreeuwen om uitbreidingsmogelijkheden. De oplossing ligt in een uitbreiding in noordelijke richting als eerste snelle stap. Maar verdere uitbreiding in zuidelijke richting blijft eveneens nodig.”
  • gashaven: “Zeebrugge heeft de ambitie om de grootste gashaven in de regio te worden. Fluxys is bezig met een forse capaciteitsuitbreiding. Met het binnenhalen van het Yamal-contract, wordt Zeebrugge een hubport voor het Russisch gas. Daarenboven zullen vanaf volgend jaar de eerste LNG-bunkerschepen zich bevoorraden op deze terminal.”

Kanaal op zee

De vijfde en laatste ambitie gaat over het deepsea containergebeuren, waar Zeebrugge dit jaar in de hoek zit waar de klappen van de voortschrijdende alliantievorming en schaalvergroting in de lijnvaart vallen.

Het wordt tijd dat de Vlaamse zeehavens het voorbeeld van de rederijen volgen, opperde de voorzitter van APZI. “We geloven daarom in de samenwerking tussen Antwerpen en Zeebrugge”, liet Adriansens optekenen.

Succes is echter ook daar afhankelijk van de wil van de overheid om de bijhorende inspanningen te leveren. “Deze samenwerking heeft enkel kans op slagen als er ook sterke interportuaire verbindingen tussen de havens, zowel per spoor als langs het water, worden opgezet. Dit laatste kan door een kanaal op zee te bouwen. Dit kanaal op zee moet het voor de grootste lichters mogelijk maken om zowel tussen de havens als verder naar het hinterland te varen. Met Antwerpen als distributiehaven en Zeebrugge als snelle transhipment-haven, heeft Vlaanderen een prachtig product, waarmee we zeker de concurrentie vanuit Rotterdam aankunnen”, gaf hij minister Weyts als denkpiste mee.

Bezig

Ben Weyts (foto 3) liet verstaan dat hij met het dossier van de samenwerking tussen havens bezig is. Hij zei te wachten op het voorstel dat Jan Blomme, die in juni is aangesteld als nieuwe Vlaamse havencommissaris, tegen eind november over dit onderwerp moet uitwerken.

Het leverde prominenten en genodigden voldoende stof tot napraten aan tafel op (foto 4). Het slotwoord kwam West-Vlaming Geert Hoste toe (foto 5). Hij kruidde zijn speech met verwijzingen naar haventoestanden. Zeebrugge kreeg daarin vanzelsprekend een prominente rol.