Antwerpse vervoerders klagen wachttijden bij GCS aan

In Antwerpen zijn de wachttijden aan de containerdepots de jongste tijd fors toegenomen. De wegvervoerders klagen vooral de problemen bij GCS op de linkeroever aan. Eigenaar DP World Antwerpen erkent ze, maar wijt ze aan de crisis in de shipping.

Op Twitter waren de afgelopen dagen foto’s te zien van kilometerslange files met aanschuivende trucks op de weg naar het GCS-depot, waar ze lege containers moeten oppikken of droppen. “Dat zorgt voor immense wrevel bij de chauffeurs en forse verliezen voor de vervoerbedrijven”, zegt Chris Delcroix, directeur van containertruckingbedrijf DBT Logistics uit Kalmthout.

“Om leeggoed op te halen is een gemiddelde wachttijd van een uur nog aanvaardbaar. Dat is normaal en kunnen wij in onze prijs incalculeren. Maar bij GCS zijn de wachttijden nooit zo lang geweest. Als de chauffeur drie uur lang of meer moet aanschuiven voor een lege container, dan is onze marge direct volledig weg. Deze wachttijden zorgen met andere woorden voor een forse toename van het aantal ‘negatieve dossiers’”, zegt hij.

Maarten Gommeren, van het gelijknamig transportbedrijf uit Antwerpen, liet door een chauffeur foto’s van de aanschuivende trucks nemen (foto) en plaatste die op Twitter met de tekst “Twee vrachten vandaag niet kunnen doorgaan door totaal ontspoorde wachttijd bij depot GCS”. Aan Flows zegt hij dat hij met de klant moest overleggen en zij uiteindelijk besloten hebben om de opdrachten naar de volgende dag te verzetten.

“Dat veroorzaakt nutteloos tijdverlies en dus minder inkomsten, maar haalt de planning door elkaar. Onze planners moeten werken met een inschatting van de rijtijden in functie van de wachttijden. Maar als wij drie uur lang moeten aanschuiven om een lege container binnen te brengen, gaat die planning de mist in”, klaagt hij aan.

Capaciteit verminderd

Ook zegt hij dat de werking van de depots "onbetrouwbaar" is geworden. “Bij GCS is de toestand het ergst en bij Medrepairs (MSC) gaat het nog. Maar ook bij andere depots, zoals Progeco, Van Doorn, kunnen de wachttijden oplopen.” Volgens hem is dat onder andere te wijten aan het feit dat de capaciteit de jongste maanden is verminderd.

Dat beaamt Delcroix. “Er zijn de laatste maanden verschillende depots gesloten in de haven van Antwerpen, zodat de overblijvende depots meer volumes moeten verwerken. Ik vrees dat de toestand zal verergeren als Maretrail, het depot van Hamburg Süd, binnenkort zijn deuren gaat sluiten”. Volgens hem moeten steeds meer kleinere depots de duimen leggen – hij schat dat de capaciteit met een derde is verminderd – zodat de stromen geconcentreerd worden bij enkele grotere depots.

Volgens Delcroix is niet alleen die concentratie de oorzaak van de problemen. Ook de invoering van het betalende ‘hergebruik’-systeem van Avantida in samenwerking met de rederijen speelt een belangrijke rol. “Sindsdien moeten er meer lege containers afgehaald worden. Het is wikken en wegen, kiezen tussen de pest en de cholera. Met het systeem van hergebruik wordt minder tijd verloren, maar vreet de ‘fee’ aan de marge. Op de lange afstanden is de toeslag te dragen, maar niet op de kortere afstanden. In dat geval is het dus aangewezen om naar een depot te rijden. Het systeem is gewoon te duur voor lokaal transport.”

Structurele uitdaging

Rob Harrisson, de CEO van DP World Antwerp (en dus van GCS), erkent dat er problemen zijn met de wachttijden bij GCS. “Maar ze zijn een structurele uitdaging voor de hele haven. Men moet naar het totale plaatje kijken. En dat is dat de rederijen ‘geld bloeden’. Doordat ze grote verliezen optekenen, betalen ze hun onderaannemers in de rest van de supply chain niet correct”, zegt hij.

“Ze willen met andere woorden geen correcte tarieven aan de depots. Die maken dan ook verlies en in sommige gevallen moeten ze gesloten worden. Ook wij waren dat genoodzaakt te doen, op de rechteroever”, zegt hij. “Maar dat heeft ook als gevolg dat de overblijvende depots niet naar behoren kunnen investeren in de infrastructuur, in voldoende materiële en menselijke middelen, enzovoort.”

Middellange termijn

“Wij kennen de problemen bij GCS en proberen er iets aan te doen. Zo hebben wij de capaciteit aan de gates begin dit jaar verdubbeld. En wij hadden ingeschat dat het depot, door de concentratie in de sector, 40% meer volumes zou moeten verwerken. Alleen is die stijging véél sneller opgetreden dan wij konden verwachten”, aldus Harrison.

Volgens hem is er op middellange termijn structureel verbetering op komst en wordt de capaciteit van het GCS-depot fors verhoogd. “In het najaar beginnen de werken en vermoedelijk in de loop van het eerste kwartaal van 2017 zal de capaciteitsuitbreiding een feit zijn. Dat is te laat, maar wij konden niet voorzien dat de vraag naar het aantal ‘moves’ zo snel zou stijgen.”

Rederijen en vervoerders

Ook in afwachting daarvan werken we aan een oplossing. Maar die hangt van de rederijen af. Wij hopen alvast dat in september ene constructief dialoog kan worden opgestart.

Maar hij plaatst de bal ook in het kamp van de wegvervoerders. “Er is eigenlijk 40% capaciteit meer zomaar beschikbaar. We kunnen de uren uitbreiden. Tussen 20 uur en 6 uur moeten we sluiten. Dan blijft de infrastructuur onbenut. Wij zijn bereid om de uren uit te breiden en zelfs 24/7 open te zijn. Het zou niet gemakkelijk zijn, maar als de werking kan verbeteren, dan doen wij het. Maar dan moeten de vervoerders ook bereid zijn om hun containers tijdens die uren op te pikken of af te zetten. Want door te kiezen om dat vooral tijdens de piekuren te doen, zijn ze zelf een deel van het probleem”, aldus Harrison tot slot.