Havencommunity positief over voorkeursbesluit containercapaciteit

De nieuwe Vlaamse regering neemt nog voor het jaareinde een voorkeursbesluit voor de uitbouw van extra containercapaciteit in de Antwerpse haven. En dat kan op de goedkeuring rekenen van zowel het Havenbedrijf als de private havengemeenschap.

Dat de Vlaamse regering zich houdt aan de vooropgestelde timing in verband met het voorkeursbesluit over de extra containercapaciteit in Antwerpen (ECA), kan alvast rekenen op de goedkeuring van Alfaport-Vokadirecteur Stephan Vanfraechem. "Voor de stappen die nu volgen, blijven onze bezorgdheden dezelfde. Deze regering kiest voor het behoud van Doel. Wij zijn bezorgd om de rechtszekerheid. We willen absoluut vermijden dat er vanuit de omgeving beperkingen worden opgelegd aan de werking van de terminal, zodat de operaties niet ten volle kunnen worden ontplooid. De hernieuwde functie van Doel moet gecombineerd kunnen worden met de economische functie van het nieuwe dok. Vergeet niet dat er aan de operatoren ook eisen worden gesteld qua mobiliteit en multimodaliteit. Die moet je ook waar kunnen maken. Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op de binnenvaart, maar ook door nachtelijk transport op de weg. Wat die multimodale ambities betreft: als werkelijk 15% van de goederen via het spoor moet gaan, moet er binnen de Vlaamse spoorstrategie worden nagegaan wat er kan worden gedaan om de benodigde capaciteit snel te ontwikkelen."

ASV: "Veiligheid scheepvaartverkeer prioriteit"

Eddy Wouters, directeur van de Antwerpse Scheepvaartvereniging, legt het belang van de verkeersveiligheid binnen het nieuwe havengebied op tafel. "Er ontstaat een complex en druk knooppunt met schepen die zowel vanaf de rivier het Deurganckdok of het nieuwe dok in willen of weer buiten willen varen. We gaan ervan uit dat de nodige simulaties zijn uitgevoerd opdat het nautische verkeer er veilig kan verlopen, begeleid door professionele diensten."

Havenbedrijf Antwerpen:"Meer dan ooit uitbreiding nodig"

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “We zijn tevreden dat we 2019 kunnen afsluiten met een definitief voorkeursbesluit ECA. Dat is een belangrijke en noodzakelijke stap voor de ontwikkeling van het economische potentieel en de perspectieven van de haven van Antwerpen en haar bijdrage aan de Vlaamse en Belgische economie. Met de komende uitwerkingsfase van het ECA-project kunnen we gezamenlijk de verschillende projecten concreet vormgeven met de nodige aandacht voor de modal split, duurzaamheid en een optimale invulling van de verkregen ruimte. De nood aan uitbreiding van onze containercapaciteit wordt meer dan ooit ondersteund door de positieve jaarcijfers."

De Ridder: "Sterk signaal"

Annick De Ridder, schepen voor de haven, laat optekenen: “Met de goedkeuring van het voorkeursbesluit geeft de Vlaamse regering een sterk signaal dat de economische urgentie van de haven, als de motor van onze economie, vooropstelt. Dit voorkeursbesluit is het resultaat van een lange maar constructieve samenwerking waarvoor we de Vlaamse regering, de projectleiders en alle betrokken stakeholders willen bedanken. We hopen op dit positieve elan te kunnen doorgaan zodat we over 2,5 jaar eindelijk kunnen starten met de bouw van het Tweede Getijdendok en de andere inbreidingsprojecten. Alleen zo kunnen we de welvaart van Antwerpen en de ruime regio blijven garanderen.”

MLSO: "Zwaar verkeer uit dorpen weren"

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) reageert opgetogen en ziet voordelen voor de verdere ontwikkeling van de Waaslandhaven. Peter Van de Putte, directeur MLSO: “De vraag naar extra ruimte voor het behandelen van containers neemt almaar verder toe. We zitten immers bijna op de limiet – zoals voorspeld werd. Dat de Vlaamse regering vandaag de keuze van de vorige Vlaamse regering bevestigt, is daarom een goeie zaak. De combinatie van maximale inbreiding (door de ingebruikname van terreinen in de huidige haven) en uitbreiding met een nieuw getijdendok hier op de Linkerscheldeoever moet de behoefte aan containercapaciteit tot 2030 opvangen. Als MLSO zullen we de logistiek-industriële zones ontwikkelen. Samen met het Havenbedrijf Antwerpen en de Vlaamse overheid bouwen we zo aan een mooie toekomst voor de Waaslandhaven als deel van de haven van Antwerpen én het Waasland.”

Boudewijn Vlegels, voorzitter MLSO, vult aan: “Het is goed dat de modal split voor containervervoer uitdrukkelijk opgenomen werd. De realisatie van een westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven is ook absoluut en dringend nodig. Samen met de werken in het kader van het Toekomstverbond (Oosterweelverbinding, aanpassing E34, Liefkenshoektunnel enzovoort) moet die immers de huidige verkeersknoop rond de Waaslandhaven ontwarren.  We kunnen ons geen bijkomende verkeersstromen permitteren zonder dat deze maatregelen uitgevoerd worden. Zwaar verkeer uit de omliggende dorpskernen weren, moet bovendien een topprioriteit zijn, vooral om de leefbaarheid in de omliggende gemeenten op te tillen. En ook dat vraagt bijkomende maatregelen.”

Michiel Leen