Antwerps maandrecord: grens van 1 miljoen teu overschreden

Meimaand, recordmaand. In mei 2018 behandelde de Antwerpse haven voor het eerst 1 miljoen teu aan containers. Voor CEO Jacques Vandermeiren bewijst dit cijfer de dringende noodzaak voor extra capaciteit. Maar de procedure daarrond lijkt te stokken.

De haven van Antwerpen dringt aan op een snelle beslissing over extra capaciteit voor de behandeling van containers in de haven. Vorige maand noteerde het Havenbedrijf een recordoverslag van 1 miljoen teu containers. Dat bewijst volgens het havenbedrijf dat de haven in een recordtempo afstevent op haar maximale containercapaciteit. Ook in het eerste kwartaal steeg de containertrafiek al met 9,5% ten opzichte van de eerste drie maanden van vorig jaar.

Extra capaciteit

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen voorspelt dat de haven binnen afzienbare tijd met een capaciteitstekort te maken krijgt. “De vraag naar extra capaciteit wordt steeds dringender. Een strakke timing is nu echt noodzakelijk. Dat is van essentieel belang om in de toekomst onze internationale leiderspositie te kunnen behouden en onze belangrijke rol van motor voor de Belgische economie te blijven waarmaken.”

Uitstel

Of de havenbaas op zijn wenken wordt bediend is twijfelachtig. Na de onverwachte lancering van een negende alternatief door minister Ben Weyts volgde een storm van kritiek. Een actorenoverleg dat gepland was voor 28 maart is kort voordien uitgesteld. 

Juli

Toen werd gesteld dat de timing niet in het gedrang kwam. Maar sindsdien is er nog geen nieuwe datum gecommuniceerd. Op dat overleg moet een ‘tussennota’ met bijkomende studies verduidelijking brengen bij het negende alternatief ‘Saeftinghe Light’. Die ‘tussennota’ moest er volgens de verwachtingen van het kabinet al midden april zijn. Maar die is er nog niet. Bovendien moeten alle actoren minstens nog een maand krijgen om deze nota eerst te kunnen inkijken. Tenzij het actorenoverleg nog gepland wordt in juli, lijkt een veel langer uitstel onontkoombaar. Eind juli begint ook het parlementair reces, dat duurt tot en met eind augustus. Een beslissing lijkt dus ver weg.

Bart Timperman