Antwerpen bij havenpioniers in strijd klimaatopwarming

Antwerpen maakt deel uit van een select clubje wereldhavens dat het voortouw neemt in de strijd tegen de klimaatopwarming. Bedoeling is dat andere havens mee kunnen profiteren van de knowhow die de zeven voortrekkers verzamelen.

Onder de noemer World Ports Climate Action Program zetten zeven toonaangevende havenbedrijven, waaronder Antwerpen, een op het klimaat gericht actieprogramma op. De havenbedrijven van Hamburg, Barcelona, Rotterdam, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en Antwerpen zullen samen projecten ontwikkelen om de opwarming van de aarde door scheepvaart tegen te gaan. Het samenwerkingsverband werd bekend gemaakt tijdens de openingsbijeenkomst van de Global Climate Action Summit in San Francisco.

Vandermeiren: "Voortouw nemen om CO2 te verlagen"

Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen: “Het Klimaatverdrag van Parijs bevat een duidelijke doelstelling: we moeten de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C. Het is daarom essentieel dat de uitstoot van de internationale zeevaart wordt teruggedrongen. Havens zijn belangrijke knooppunten in het wereldwijde maritieme netwerk en kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren. We zien dat (internationale) havenbedrijven meer op de voorgrond treden en het voortouw nemen om gezamenlijk projecten op te zetten die een positieve bijdrage beogen te leveren om de CO2-uitstoot van de maritieme transportsector te verlagen.”

Bundeling van maatregelen

Het World Ports Climate Action Program focust op de volgende specifieke acties: verhogen van de efficiëntie van transportketens door data beter te benutten, bevorderen van gemeenschappelijk en ambitieus beleid om de uitstoot in regionale vaargebieden terug te dringen, versnellen van de ontwikkeling van walstroom voor schepen en andere oplossingen waarbij geen uitstoot plaatsvindt, versnellen van de ontwikkeling van commercieel haalbare, duurzame koolstofarme scheepsbrandstoffen en infrastructuur voor de elektrificatie van de scheepvaart en het versnellen van het CO2-neutraal maken van de overslagfaciliteiten in de zeven havens.

WPSP

De zeven havenbedrijven roepen de scheepvaartsector en andere havenbedrijven op om zich ook in te zetten in het teken van het Klimaatverdrag van Parijs. Ze vraagt samen acties te ontwikkelen die tot concrete resultaten leiden. Om de impact van het programma te vergroten vragen de zeven havenbedrijven aan overheden en toezichthouders wereldwijde – of op zijn minst internationale – beleidsmaatregelen te nemen op het gebied van de CO2-beprijzing. En ze vragen financiële steun te verlenen aan relevante R&D- en proefprojecten. Via het World Ports Sustainability Program (WPSP), dat eerder dit jaar in Antwerpen werd gelanceerd, zullen de partners regelmatig verslag uitbrengen over de voortgang van dit programma.

Verhoeven: "Tijd om krachten te bundelen"

De coördinatie van het WPSP is in handen van de internationale havenorgansiatie IAPH. Directeur Patrick Verhoeven (foto) is alvast opgetogen. "Deze zeven havens zijn globale spelers in de strijd tegen de klimaatverandering én pioniers in energiebesparing. We zijn erg verheugd dat ze het WPSP als platform gebruiken om andere havens te bereiken en hun vooruitgang te communcieren. Dit is een oproep aan alle havens om de krachten te bundelen en samen te werken met de maritieme industrie om de sector verder CO2-vrij te maken. Onze taak zal erin bestaan ervoor te zorgen dat alle havens ter wereld hun voordeel kunnen doen met de knowhow en innovaties die deze zeven voortrekkers ontwikkelen."

Michiel Leen