Ambitieus plan Hull: 11 km dijk vóór haven en stad

In Hull is een plan voorgesteld om vóór de haven en de stad een 11 km lange lagune aan te leggen. Vanuit Hull is Zeebrugge een drukke bestemming. De lagune zou extra dokken opleveren en de haven en stad beschermen tegen de zeespiegelstijging.

Op 5 december 2013 zette een vloedgolf vierhonderd eigendommen in Hull en omgeving onder water. De hoogste waterstand ooit gemeten op de getijdenrivier de Humber reikte in de haven tot nauwelijks 40 cm van de rand van de kades. Dit zette de University of Hull aan het denken, in het licht van de verdere stijging van de zeespiegel door de klimaatopwarming.

Met steun van lokale ondernemers is nu een ambitieus plan voorgesteld. Het gaat om de bouw van een 11 km lange dijk op een halve kilometer van de oever, waardoor een beschermende lagune ontstaat. Die zou niet alleen de stad en de haven beschermen tegen toekomstig hoog water, maar tegelijk een ringweg vormen én de haven extra dokken schenken. Dit voorbeeld mag ongetwijfeld rekenen op de aandacht van de havenbesturen in de lage Schelde-Rijndelta.

Haalbaarheidsstudie

"De Humberhavens vormen nu al het drukste havengebied in het Verenigd Koninkrijk en een van de drukste in Europa”, zegt Mark O'Reilly, CEO en voorzitter van Team Humber Marine Alliance, een verbond van tweehonderd bedrijven uit de lokale maritieme cluster. “Er is een toenemende vraag naar de behandeling van containers, vooral door afleiding van de overvolle zuidelijke havens.”

De kosten van het project worden geraamd op ongeveer 1,5 miljard pond (1,74 miljard euro) die zouden gedekt worden door zowel publieke als private investeringen. Onder de leiding van Tim Rix, bedrijfsleider van de transport- en scheepvaartgroep J.R. Rix & Sons, is een vzw opgezet om een haalbaarheidsstudie uit voeren. Hij verwacht dat de nieuwe dijkweg en het havengebied 14.000 nieuwe jobs en jaarlijks 1 miljard pond (1,15 miljard euro) kunnen opleveren.

Roel Jacobus