Alfaport-Voka sceptisch over voorstel lage-emissiezone Antwerpse haven

De denkpiste om van de Antwerpse haven een lage-emissiezone (LEZ) te maken, zorgt bij Alfaport-Voka voor gefronste wenkbrauwen. “Alsof je een stolp op de haven kan zetten en de rest van de logistieke wereld verder laat doen”, klinkt het sceptisch.

Gisteren werd in het Vlaams parlement het voorontwerp van voorkeursbesluit voorgesteld in het kader van de lange procedure rond extra containercapaciteit voor Antwerpen. Daar werden ook voorstellen van onder het stof gehaald waarbij zou bekeken worden of er een lage-emissiezone (LEZ) kan worden ingevoerd in de Antwerpse haven. Ook de modal shift zou ‘bindend’ worden, werd daar gesteld.

Op dit moment loopt een brede adviesronde rond het voorontwerp van voorkeursbesluit. Die adviezen lopen nu volop binnen. In heel veel gevallen wijzen de actoren op het belang van ‘flankerende maatregelen’. De zorg om de luchtkwaliteit is daarbij een zeer prominent gegeven. Een van die mogelijk flankerende maatregelen in die context, is de invoering van een LEZ in de haven. “Vrachtwagens worden gemiddeld elke vijf jaar vernieuwd”, klonk het in het parlement. “Door dit idee nu op tafel te leggen, willen we de transporteurs stimuleren om goed na te denken over hun toekomstige vloot.”

Versneld

Directeur Stephan Vanfraechem van Alfaport-Voka is niet enthousiast. “Het sturen van milieuvriendelijke vrachtwagens doe je al door kilometerheffing. Er zijn zeer weinig vrachtwagens die nu al niet gestuurd worden door die heffing. Er is dus een bestaand instrument waarbij de milieukenmerken van de vrachtwagen al een bepalende factor zijn. Je ziet een versnelde overstap naar euro 5 en euro 6 sinds de invoering van de kilometerheffing. Daarom zie ik geen meerwaarde in een extra systeem van een LEZ.”

Stolp

Volgens Vanfraechem is de idee van een LEZ een zoveelste voorbeeld van hoe men denkt om over de Antwerpse haven een stolp te kunnen zetten. “Men gaat voorbij aan het feit dat de Antwerpse haven deel uitmaakt van een veel breder economisch systeem waar logistieke centra in binnen- en buitenland gewoon verder doen zoals ze willen.”

Vervoersplan

De verplichte modal shift staat al langer in allerlei plannen rond de zoektocht naar nieuwe containercapaciteit. Bij de voorstelling in het Vlaams Parlement werd gesteld dat het vervoer over de weg nog maar 43% van het totaal mag uitmaken. Bij de toewijzing van de nieuwe kades zouden de kandidaat-uitbaters een vervoersplan moeten voorleggen dat dit cijfer haalt.

Vervolg

Als alle adviezen van de actoren binnen zijn, kan de Vlaamse regering die bekijken en afwegen. Op basis daarvan zal ze het ontwerp voorkeursbesluit voorlopig vastleggen. Men maakt zich sterk dat dit nog gebeurt voor de verkiezingen. Daarna kan de ruime bevolking zich gedurende zestig dagen uitspreken tijdens een openbaar onderzoek. Zodra alle opmerkingen en bezwaren verwerkt zijn, maakt de – hoogstwaarschijnlijk volgende – Vlaamse regering een definitieve keuze.

Bart Timperman