Akkoord havenarbeid voor binnenvaart in Gent bekrachtigd

Het Paritair Subcomité voor de Haven van Gent heeft gisteren het principeakkoord bekrachtigd dat vakbonden en stouwers hebben afgesloten om de havenarbeid in de binnenvaart voor bulk- en containertrafieken op een flexibele leest te schoeien.

Het akkoord, dat vorige maand was bekendgemaakt, bepaalt dat afgestapt wordt van vaste ploegen (van verschillende havenarbeiders) voor het laden en lossen van binnenschepen in de haven van Gent, waar op dat vlak veel minder flexibele regels van kracht waren dan in Zeebrugge en Antwerpen.

Eén kan volstaan

Als algemeen principe geldt voortaan dat het aantal havenarbeiders niet hoger hoeft te liggen dan wat nodig is “om de goederenbehandeling veilig tot een goed einde te brengen”, zo blijkt uit een informatiebrochure van de Gentse havenwerkgeverscentrale CEPG.

Dat kan betekenen dat één havenarbeider kan volstaan. In de regel zal dat dan de bediener van de overslaguitrusting (kraan, transportbanden…) zijn. Die kan “voor de nodige tijd” bijgestaan worden door andere havenarbeiders. Ook de inzet van foremannen ondergaat aanpassingen.

Aan het grondbeginsel van de wet-Major, het inzetten van erkende havenarbeiders voor laad- en losactiviteiten, wordt niet geraakt, benadrukt de CEPG. Er zal altijd minstens één havenarbeider aanwezig moeten zijn tijdens de hele behandelingsduur van het binnenschip. “Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat het werk van een havenarbeider, bijvoorbeeld de opkuis, wordt overgenomen door de bemanning. Daar zal nauwlettend worden op toegezien”, wordt nog onderstreept.

Binnenvaart stimuleren

Vakbonden en stouwers sloten dat akkoord om de afkalving van de binnenvaartvolumes in de haven die de jongste twee jaar te merken was, en het uitwijken van binnenschepen naar andere locaties een halt toe te roepen. Het is ook een antwoord op het feit dat een aantal bedrijven voor de behandeling van de binnenvaart steeds vaker een beroep doen op zelfstandigen.

De nieuwe regeling wordt sinds 1 februari toegepast. Ze is niet van toepassing op binnenschepen die conventioneel stukgoed (zoals coils of palletten) vervoeren.