Advertorial: Nieuw decennium, nieuwe uitdaging voor havenprofessionals

Wie wil mee zijn met de nieuwste ontwikkelingen en perspectieven in de havenwereld, mag niet ontbreken op de IAPH World Ports Conference 2020. Het topevenement is dit jaar te gast in Antwerpen. Mis de unieke kans niet om dit mee te maken.

Tegen een achtergrond van internationale bedreigingen, polarisatie en handelsoorlogen moeten zelfs succesvolle havensteden als Antwerpen een nieuwe aanpak vinden om te innoveren en te netwerken, als ze tenminste bij de top van de wereldhavens willen blijven. Een nieuw decennium brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zowel voor de havenoperatoren als voor de havengemeenschappen is samenwerking belangrijk. Het samenwerken rond data-uitwisseling en de energietransitie zijn aantoonbaar even belangrijk voor het toekomstige succes, als de snelheid van afhandeling in de havens en de aanleg van aanlegplaatsen dat zijn.

Havenprofessionals zien zich geconfronteerd met snelle veranderingen en soms zelfs tegenstrijdige zakelijke prioriteiten. In die context hebben zij nood aan bruikbare kennis en inzichten, rechtstreeks afkomstig van experts. Die moeten hen helpen bij de transformatie van hun activiteiten. Dat is net waar de IAPH World Ports Conference 2020 om de hoek komt kijken. Dit evenement komt van dinsdag 17 tot donderdag 19 maart naar Antwerpen. Het congres kiest voor een totaal nieuw opzet en brengt een breder maritiem en logistiek publiek samen dan ooit tevoren.

C-level

De driedaagse conferentieagenda kijkt naar de toekomst van de havens. We stellen de vraag waarheen het concessiemodel evolueert. We kijken wanneer consolidatie zinvol is en analyseren de impact van het handelsbeleid van economische grootmachten zoals China. De aanwezigen zullen inzichten op 'C-level' meekrijgen over de transformatie van een succesvolle vrachthaven naar een maritieme cluster. Maar er zijn ook praktische sessies over het delen van data, met behoud van een concurrentievoordeel. En ook praktijkervaringen van eigenaars/exploitanten over manieren om het aantal arbeidsongevallen tijdens het verblijf in de haven te doen dalen, met behoud van de productiviteit op de ligplaats, komen aan bod.

Jan Jambon

Jan Jambon

De Haven van Antwerpen is de gastheer voor de ‘World Ports Conference 2020’. De thema's van de conferentie zijn dan ook zeer relevant voor elke stakeholder in het succes van deze havenstad. Vlaams minister-president Jan Jambon heeft benadrukt dat innovatie, ondernemerschap en samenwerking essentieel zijn om de Vlaamse regio in de topliga van goed presterende Noord-Europese economieën te houden, ook na een zevende recordjaar aan volumes in de haven.

Britse minister

Nusrat Ghani

Jambon zal op het evenement het woord voeren, net zoals de Britse minister van Maritieme Zaken Nusrat Ghani. Nu het Verenigd Koninkrijk zijn toekomst buiten de Europese Unie ziet, zullen beide ministers hun strategische benadering voor het behoud van de effectiviteit van de handel delen. Dat in een context van een scherpere trend naar 'gedeconcentreerde' politieke en economische macht.

Topsprekers

Patrick Verhoeven, managing director of the International Association of Ports and Harbors (IAPH)

Het evenement kan bogen op een indrukwekkend aantal sprekers, waaronder IMO-secretaris-generaal Kitack Lim, Guy Platten (International Chamber of Shipping), Tom Boardley (CLIA Europe) en Despina Theodosiou (WISTA International). Ook de wereldwijd actieve havenbedrijven zijn present met sprekers als Chong Meng Tan (PSA International) en Clemence Cheng (Hutchison Port Holdings). Aan de kant van de reders verwelkomen we Emanuele Grimaldi en Alexander Saverys, samen met veel andere toonaangevende wereldspelers uit de havens, de scheepvaart en de logistiek. De World Ports Conference wordt voorgezeten door Patrick Verhoeven (foto), managing director of the International Association of Ports and Harbors (IAPH).

Uitzonderlijk aanbod

Met een agenda die gericht is op innovatie en winstgevendheid, is het zeker een niet te missen evenement voor alle maritieme professionals in de regio. U kunt zich hier registreren. Er is een uitzonderlijk aanbod voor de Antwerpse havengemeenschap. De leden van Alfaport Voka en Cepa genieten van speciale tarieven voor deelname aan de World Ports Conference 2020. Neem contact op met onze helpdesk voor meer informatie.

 

Dit is de originele, Engelse versie:

New decade, new challenges for port professionals

Facing the headwinds of international threats, polarization and trade wars, even successful port cities like Antwerp must find new approaches to innovate and network, if they want to stay at the top table of global ports. A new decade has brought new challenges for both ports operators and port communities – today, data collaboration and energy transition are arguably as critical to future success as throughput speed and berth construction

Facing an evolving and even conflicting set of business priorities, port professionals need somewhere they can gain practical knowledge directly from experts that will help to transform their operations; that’s where the IAPH World Ports Conference 2020 comes in. The event is coming to Antwerp this March 17-19th in a totally new format, bringing together a broader maritime and logistics audience than ever before.

The three-day conference agenda looks to the future of ports, asking where the landlord model is headed, and when consolidation makes sense, and analyzing the impact of trade policies from economic superpowers such as China; attendees will hear C-suite views on how to make the transformation from successful cargo port to maritime cluster. But there are also practical sessions on how to share data while maintaining a competitive edge, and how to use owner-operator lessons to reduce injuries during port stays while maintaining productivity at berth. 

The Port of Antwerp is the Host Sponsor for the World Ports Conference 2020, and the themes of the conference will resonate strongly with any stakeholder in the port city’s success. Flemish Prime Minister Jan Jambon has emphasized that innovation, entrepreneurship and collaboration are essential to keeping the Flanders region in the top league of high-performing Northern European economies, even following a seventh year of record-breaking cargo volumes at the port.

Jambon is scheduled to speak at the event, alongside the UK Minister for Maritime Nusrat Ghani. With the UK looking its future outside the European Union, both ministers will be sharing their strategic approaches on how to maintain trade effectiveness amid a sharpening trend toward ‘devolved’ political and economic power.

In fact, the event boasts an impressive array of speakers including IMO Secretary General Kitack Lim, Guy Platten (International Chamber of Shipping), Tom Boardley (CLIA Europe), Despina Theodosiou (WISTA International), global port operators Chong Meng Tan (PSA International), Clemence Cheng (Hutchison Port Holdings) and shipowners Emanuele Grimaldi and Alexander Saverys, as well as other leading global industry figures from ports, shipping and logistics.

With an agenda focused on innovation and profitability, it is sure to be a must-attend event for all maritime professionals in the region. You can register here.

And there’s a special offer for the Antwerp Port Community – members of Alfaport Voka and CEPA can receive special rates for attendance at the World Ports Conference 2020. Just contact our Help desk for more information.