ACOD houdt been stijf in loodsendispuut

De ACOD-loodsen hebben deze middag het akkoord verworpen dat andere bonden met minister Ben Weyts afsloten. Het betekent dat van die kant nieuwe acties te verwachten vallen. Hoe en wanneer is nog onduidelijk, maar ze starten mogelijk dit weekend al.

Adjunct-secretaris Eddy Hendryckx (foto) spreekt van een “zware vergadering” en van een stemming die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. “Het akkoord dat VSOA en ACV met de minister sloten, is door onze leden als ruim onvoldoende bestempeld en verworpen.”

Vooral de sociale aspecten zijn te minimaal bevonden. Het draait onder meer om de onduidelijkheid in het dossier van de pensioenen rond het statuut van zwaar belastend beroep en de maatregelen die met de eindeloopbaan te maken hebben, geeft Hendryckx aan. Ook de onrust rond de optimalisatie van de nautische keten heeft blijkbaar meegespeeld.

Dat betekent concreet dat ACOD de “feitelijke opschorting” van zijn acties in afwachting van die stemming opheft en zelfs verder wil gaan dan zijn stiptheidsacties tot dusver. De socialistische ACOD was een van de bonden die een stakingsaanzegging had ingediend na het akkoord tussen Weyts en de rivierloodsen van de BvL.

Welke vorm die acties zullen aannemen en wanneer ze van start gaan, kon de ACOD-verantwoordelijke nog niet zeggen. Hij sloot wel niet uit dat ze al dit weekend beginnen.

Jean-Louis Vandevoorde