ABVV ziet sociale dumping en zwartwerk in binnenvaart

Vakbond BTB-ABVV pleit voor elektronische registratie van vaar- en rusttijden in de binnenvaart. Volgens de socialistische vakbond gaat achter de goede cijfers voor de binnenvaart een verhaal van sociale dumping schuil.

BTB-ABVV afdeling binnenvaart vindt het positief dat de Belgische binnenvaart het goed doet. "Volgens het Instituut voor de Transport over de Binnenwateren (ITB) steeg zowel het volume geladen als geloste goederen in 2016 met dik 10% in vergelijking met 2015", zegt de socialistische bond. "De binnenvaart bewijst de maatschappij een belangrijke dienst door een deel van het vrachtvervoer van de wegen te halen en het fileleed te verminderen."

Het is eveneens fijn nieuws dat in Vlaanderen de overslag van goederen met 30 procent steeg. De vele investeringen in loskades langs de waterwegen werpt vruchten af. Logistieke dienstverleners zetten steeds meer in op een breed scala van transportmodi. Dat komt mens en milieu alleen maar ten goede. Daar zijn we als vakbond heel tevreden over", klinkt het voorts.

Geen jobcreatie

Volgens Jacques Kerkhof, secretaris BTB binnenvaart, vertalen deze cijfers zich evenwel niet in bijkomende tewerkstelling. “Momenteel zijn er in de binnenvaart ongeveer 1.400 zelfstandige ondernemers actief en zijn er om en bij 750 loontrekkenden geregistreerd”, becijfert hij. "De Belgische vloot telt in totaal ruim 1.100 schepen. Wie de minimale wettelijk verplichte bezetting van drie personen per schip respecteert, moet dus in totaal op 3.300 arbeidsplaatsen (werknemers/zelfstandigen) uitkomen. Deze eenvoudige berekening van onze vakgroep binnenvaart, leert dat er minimaal 1.200 arbeidsplaatsen (zelfstandigen of loontrekkenden) gewoonweg niet gekend zijn."

Kleine pakkans

Volgens de BTB-ABVV afdeling is de sociale dumping in de binnenvaart dan ook gigantisch. "Dat heeft heel veel te maken met de microscopisch kleine pakkans", oordeelt Jacques Kerkhof. Binnenschepen varen grotendeels op Maas en Rijn, vaak in Nederland en Duitsland, waar de Belgische sociale inspectiediensten geen bevoegdheid hebben. Ook het zwartwerk is een enorm probleem. Veel personeel klaagt over de hoge werkdruk. Werknemers worden gedwongen om meer overuren te doen dan wettelijk mag. Ze brengen zo de veiligheid van hun collega’s, de lading van het schip en de infrastructuur van waterwegen in gevaar. De verschillende aanvaringen in de afgelopen maanden illustreren dat des te meer. Daarom pleiten we voor een elektronische registratie van de vaar- en rusttijden. Dit is beter controleerbaar en komt de algemene veiligheid ten goede."

Bart Timperman