ABAS schaart zich achter akkoord over havenarbeid

De Antwerpse stouwersvereniging ABAS heeft zich in het dossier van de havenarbeid duidelijk gedistantieerd van KVBG. “Het bereikte akkoord kent een breed draagvlak onder de werkgevers”, stelt voorzitter Dirk Oellibrandt.

“De Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf onthaalt het akkoord dat minister Peeters samen met de sociale partners bereikte, positief”, staat in een persbericht te lezen.

De beroepsvereniging zegt expliciet daarmee te willen reageren op “de uitspraken van KVBG in de pers”. Die andere organisatie haalde fel uit naar het akkoord en plaatste onder meer grote vraagtekens bij de steun onder de Antwerpse havenwerkgevers voor het compromis dat nu ter stemming aan de havenarbeiders wordt voorgelegd.

Dat draagvlak is er wel, stelt ABAS. Het is een signaal dat kan tellen. ABAS is de spreekbuis van de goederenbehandelaars en terminaloperatoren in de haven van Antwerpen (die ook lid kunnen zijn van KVBG, waar de klemtoon meer op logistiek ligt). De leden van de organisatie vertegenwoordigen naar verluidt ruim 75% van de tewerkstelling van havenarbeiders uit het algemeen contingent.

Eerste prioriteit

ABAS tilt zwaar aan het feit dat België met het door Peeters bereikte akkoord uitzicht krijgt op een stopzetting van de ingebrekestellingsprocedure die de Europese Commissie begin 2014 opstartte.

“Het stopzetten van die procedure is altijd de eerste prioriteit geweest”, benadrukt Dirk Oellibrandt (foto). “Een veroordeling van de Belgische havenarbeidsorganisatie door het Europees Hof van Justitie zou een aanzienlijke impact hebben op het huidig systeem van havenarbeid, zowel voor bedrijven als havenarbeiders, en zou leiden tot grote en langdurige juridische onzekerheid.”

Hij ontkent daarbij dat het groen licht van de kant van de werkgevers er onder druk van de containerbehandelaars zou gekomen zijn, zoals KVBG-voorzitter Karl Huts beweerde. Dat de grote containerterminals niet wakker zouden liggen van havenarbeid, is eveneens een analyse die Oellibrandt, zelf een containerman, betwist, met een verwijzing naar de duizenden havenarbeiders die dagelijks in die sector aan het werk zijn.

Toch grote stap vooruit

“Het bereikte akkoord is geen ideale oplossing, maar bevat toch een aantal fundamentele aanpassingen aan het huidig systeem die maken dat men toch kan spreken van een grote stap voorwaarts”, voegt hij daar aan toe.

De ABAS-voorzitter wil blijven inzetten op het reguliere sociaal overleg om verder te gaan op de ingeslagen weg van een modernisering van het havenarbeidssysteem. Het behoud van de sociale vrede is van cruciaal belang, onderstreept hij. “In havens met een internationaal cliënteel is sociale onrust ten stelligste te vermijden.”

Kind en badwater

KVBG beriep zich in zijn eigen stellingname op het feit dat alvast een aantal grote Antwerpse goederenbehandelaars geen “engagement” getekend zouden hebben om in de toekomst verder met havenarbeiders uit de bestaande pool te werken.

“Dat betekent in de meeste gevallen niet dat die bedrijven het akkoord dat Kris Peeters bereikte, willen weggooien”, zegt een andere havenman. “Men mag het kind niet met het badwater weggooien. Het akkoord gaat op vele punten niet ver genoeg, maar het was in de gegeven context wel het best haalbare. Dat bedrijven geen engagement getekend hebben, heeft onder meer te maken met het feit dat ze niet het risico wilden lopen om tegen een beschuldiging van kartelvorming wilden aanlopen. Maar dat de ingebrekestelling wordt stopgezet, zouden heel veel bedrijven als een positieve ontwikkelingen beschouwen. Zij waren geen vragende partij voor die procedure.”

“De stouwers zijn niet getrouwd met de havenarbeiders, maar ze zijn ook niet hun vijand”, zegt die bron nog. “We moeten naar een onderhandeld akkoord, niet naar een revolutie waarvan de gevolgen niet te overzien zijn en waar om die reden niemand mee gebaat is.”

“Belangrijk is nu dat we aan hetzelfde zeel trekken en vooral het hoofdstuk van de logistiek in havens aanpakken. Schieten op al wie beweegt, helpt ons niet vooruit”, is zijn visie.