Aantal blank sailings neemt af: "Genoeg capaciteit uit markt gehaald"

Het aantal aangekondigde blank sailings door de grote rederijen neemt af, blijkt uit data van Sea-Intelligence. Dat wijst erop dat de grote carriers menen dat er voldoende (over)capaciteit van de markt is gehaald.

De analisten zien twee trends: het aantal blank sailings op de belangrijkste oost-westroutes neemt af en een groot deel van eerder geschrapte afvaarten is weer gereactiveerd. Volgens de Deense consultant Sea-Intelligence zijn 48 van de 235 aangekondigde blank sailings op trans-Pacifictrajecten inmiddels weer actief. Op de Azië-Europa-routes zouden 18 van 189 aangekondigde blank sailings inmiddels weer hernomen zijn. Daartegenover staan 'slechts' drie nieuw aangekondigde blank sailings op de trans-Pacifictrajecten en twee op de Azië-Europa-routes. 

Voor de komende twaalf weken wordt een groei van 7,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar voorspeld in de capaciteit voor Oostwaartse trajecten. Dat wijst op een toenemende vraag naar volume. De analisten houden wel een slag om de arm. "Doorheen de pandemie hebben de rederijen vraag en aanbod nauwgezet in evenwicht proberen te houden, om zo de vrachttarieven op peil te houden. Voorlopig lijkt het erop dat we een trans-Pacific piekseizoen meemaken."

De vraag is evenwel nog niet op haar oude niveau, waarschuwt Sea-Intelligence. "De vraag kelderde met 15,9% in april en 11,4% in mei. Dat er niet meer blank sailings bijkomen, geeft alleen aan dat de rederijen tevreden zijn met het volume aan reeds aangekondigde blank sailings. Zolang de markten in een depressie zitten, zou dit niveau van blank sailings weleens het nieuwe normaal kunnen worden." 

Michiel Leen