Bedrijven vragen 'Vrienden van Corneel' uitleg over Oosterweelproject

In de marge van het communicatieoffensief rond de Oosterweelverbinding zag de vzw 'Vrienden van Corneel' het levenslicht. Die club, genoemd naar de Oosterweelmascotte, geeft tekst en uitleg over het project voor geïnteresseerde verenigingen.

Met Oosterweelmascotte Corneel kon u eerder al kennismaken. De filegevoelige vogel leent nu zijn naam aan een aparte vzw. Geen fanclub, maar een initiatief dat tegemoet wil komen aan de Oosterweelnieuwsgierigheid die heerst bij verenigingen en geïnteresseerden met een minder directe link met het project. Annik Dirkx, communicatieverantwoordelijke bij bouwheer Lantis en medeoprichter van de vzw, geeft meer uitleg. 

Zorgvuldig inlichten

"We worden vaak gevraagd om een toelichting te geven over het project. Naarmate het project concreter wordt, merken we dat de belangstelling uit allerlei hoeken groter wordt. We maken daarbij een onderscheid tussen bedrijven of organisaties die zorgvuldig moeten worden ingelicht, en bedrijven of organisaties die voldoende hebben aan de hoofdlijnen", klinkt het. 

Vol passie

"Voor de eerste groep mensen gaan we als communicatiedienst zelf op pad, of schakelen we leden van het management in. De tweede groep – denk aan een buurtvereniging buiten het projectgebied, of een ‘Koperen Passer’-vereniging uit West-Vlaanderen – willen we uiteraard ook bedienen. Maar in dat geval gaat het wat te ver als wij (als communicatiedienst/management) die groepen ook allemaal zelf te woord staan. Bovendien telt onze organisatie heel wat medewerkers die vol passie over het Oosterweelproject kunnen vertellen. En dat ook graag willen doen! Die medewerkers hebben we verenigd onder een vzw. Dat geeft structuur, en maakt het bijvoorbeeld ook mogelijk dat we niet-Lantis-payrollmedewerkers inschakelen voor deze ‘spreekopdrachten’."

De ‘vrienden van Corneel’ werken uitsluitend op vraag. "Tot voor corona kregen we redelijk wat vragen. Nu is dat wat stilgevallen, al blijft een virtuele toelichting altijd mogelijk", besluit Annik Dirkx.

Michiel Leen