Voka legt hervorming wet Major op regeringstafel

Voka roept de volgende federale regering op om een duidelijker onderscheid te maken tussen échte havenarbeid en algemene logistieke taken in havengebied. Topman Hans Maertens vraagt om de wet Major “terug bij de tijd” te brengen.

Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van het Vlaams netwerk van ondernemingen Voka (links op de foto), hield op de lentereceptie van Apzi-Voka West-Vlaanderen een pleidooi om het sociaal overleg te moderniseren. “Een van de grote uitdagingen voor de nabije toekomst is het toenemende tekort op de arbeidsmarkt. Door de vergrijzing van een omvangrijke generatie komen er in Vlaanderen de komende vijf jaar 400.000 vacatures. De echte war for talent moet dus nog losbarsten. De arbeidsmarkt wordt ook voor de havens cruciaal.”

Hij pleit voor het zoeken naar nieuwe overlegvormen en statuten. “Ik weet dat het een gevoelige kwestie is, maar ook voor de syndicale regeling van het werk in een haven zal moeten gezocht worden naar een nieuwe model. De wet Major beantwoordde aan noden uit de jaren '50, '60, '70 van de vorige eeuw maar intussen zitten we al een flink stuk in de 21ste eeuw. We moeten de regeling van de havenarbeid terug bij de tijd brengen.”

Investeringsdrempel

Maertens heeft een concreet voorstel: “De volgende federale regering moet de wet Major hervormen om een level playing field te creëren voor logistieke arbeid binnen en buiten de havens. Voor een goed begrip: wij stellen de échte havenarbeid niet ter discussie. Voor het laden en lossen van zware en gevaarlijke vrachten in scheepsomgevingen, aanvaarden we het aparte statuut met zijn specifieke kwalificaties en competenties.”

Maar voor gewone logistieke handelingen, bijvoorbeeld verpakken en magazijnbeheer, vindt hij het niet logisch dat hiervoor binnen havengebied andere statuten gelden dan erbuiten. “Dat is iets helemaal anders dan pure havenarbeid. Doordat de wetgeving hier geen onderscheid in maakt, zien we vaak dat zuiver logistieke investeringen binnen havengebied niet doorgaan. Aan die drempel moeten we een einde maken.”

Ook statuut loodsen ter bespreking

Algemeen wil Voka ook het sociaal overleg dichter bij het werkveld brengen. “In plaats van op het interprofessionele niveau, kan dit beter georganiseerd worden korter bij de bedrijven en hun medewerkers. Bijvoorbeeld per haven, die elk haar eigen arbeidskenmerken heeft.”

“Ook rond de loodsen zullen we ooit de discussie moeten voeren. Daarbij kunnen we gebruikmaken van de 67 aanbevelingen in een audit van enkele jaren terug”, aldus Hans Maertens.

Roel Jacobus