Vignet werkgever voor grensarbeiders nodig voor vlottere grensovergang

Bedrijven met grensarbeiders geven hun medewerkers een afgestempeld vignet van het Nationaal Crisiscentrum om vlotter door de grenscontroles te komen. Door de industriële stilstand daalt intussen het volume woon-werkverkeer.

Nu sinds maandag de landsgrenzen gesloten zijn voor niet-essentiële verplaatsingen, is het voor werknemers die in het buitenland wonen noodzakelijk om aan de grenscontrole te bewijzen dat het om een noodzakelijke verplaatsing gaat. Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen sinds maandag 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Dit vignet voorkomt dat ze worden opgehouden.

Het vignet kan op de website van het Nationaal Crisiscentrum gedownload worden. Het document moet in kleur afgeprint en door de werkgever afgestempeld worden. Daarna moet het duidelijk zichtbaar achter de voorruit van de wagen liggen. Het vignet mag uitsluitend op persoonlijke naam gebruikt worden, op straffe van schriftvervalsing.

ArcelorMittal vermindert activiteit

Het grensoverschrijdend woon-werkverkeer is in de praktijk fel verminderd door de tijdelijke productiestop van talrijke industriële bedrijven. Bijvoorbeeld in North Sea Port zijn zo'n zesduizend medewerkers van Volvo Car Gent en drieduizend van Volvo Trucks naar huis gestuurd.

Vanmorgen maakte ArcelorMittal Belgium bekend dat de activiteiten verminderd worden. “Hoogoven B, waarvoor een herstelling gepland was, wordt nu vervroegd stilgelegd. De timing van de herstelling wordt aangepast, rekening houdend met de coronacrisis. De benuttingsgraad van onze afwerkingslijnen zal afhangen van de evolutie van de marktvraag en van de mogelijkheid om te blijven produceren en verzenden”, zegt CEO Manfred Van Vlierberghe. Hij benadrukt dat het bedrijf operationeel blijft: “In de huidige omstandigheden krijgt het werk van onze productielijnen een nog grotere betekenis. Staal is onder meer nodig voor de bouw van ziekenhuizen, laboratoria, supermarkten en andere maatschappelijke voorzieningen.”

North Sea Port

Haar grensoverschrijdend karakter stelt het havenbedrijf North Sea Port voorlopig nog niet voor moeilijkheden. “In de dagelijkse werkpraktijk maakt slechts een kleine groep medewerkers een grensoverschrijdende beweging en dat zijn de scheepvaartbegeleiders. Alle anderen zijn in de mate van het mogelijke sinds vrijdag 13 maart verplicht om minstens drie weken van thuis te werken. Het is niet toegestaan om de kantoren te betreden, te reizen en fysiek te vergaderen. Collega’s die op het terrein werken maar aan de andere kant van de grens wonen, kunnen het vignet voor woon-werkverplaatsingen gebruiken”, zegt woordvoerder Johan Bresseleers. Tot nog toe is North Sea Port volledig operationeel en evalueert een interne taskforce dagelijks de stand van zaken.

Voor de veiligheid van de bouwarbeiders zijn een aantal wegenwerken stilgelegd. Het gaat om de heraanleg van de R4 tussen Melle en Merelbeke en het vervangen van de straatverlichting in de Vliegtuiglaan.

Roel Jacobus