Topcoach Mario: "Studenten stimuleren maakt sector minder afwachtend"

Studenten aan een uitdagend stageproject helpen en hen zo snel mogelijk laten meedraaien als 'echte' collega's. Dat is de taak die Mario Geens van HAVI zich stelt als coach binnen het project Topcoach 4 Toptalent van OTM.

Met het coachingsprogramma Topcoaches 4 Toptalent koppelt transporteursorganisatie OTM jaarlijks veelbelovende studenten uit de logistiekopleidingen aan een coach uit het bedrijfsleven. Mario Geens, manager transport en operational services van HAVI Logistics is zo’n coach. Nu het project zijn tiende editie ingaat, wilden wij weleens weten wat daar zo allemaal bij komt kijken.

Kloof tussen school en werk 

“HAVI Logistics is van bij de eerste editie bij het project betrokken en op één jaargang na hebben we met elke lichting meegedaan”, zegt Geens, die dit jaar zelf voor de zevende keer optreedt als coach voor een student logistiek management. “Met dit project willen we de toptalenten onder de studenten klaarmaken voor de realiteit van de werkvloer. Er is toch altijd een kloof tussen de schoolbanken en het werk. Daarom willen we de ervaring bij ons op het bedrijf voor hen zo realistisch mogelijk maken. De student moet zo snel mogelijk een volwaardige, geïntegreerde collega in het bedrijf worden.”

Om die integratie te doen slagen, wordt van de student wel verwacht dat hij assertief is, probleemoplossend kan werken, organisatorisch talent heeft en communicatief is. “Het stopt niet bij de probleemstelling: een student moet kunnen laten zien dat hij diep kan graven en zijn oplossingen goed kan communiceren met medewerkers en klanten.”

Steun en ruimte

De student kan er dan wel van op aan dat hij in een ondersteunende omgeving terechtkomt: “In die begeleiding gaan we met een zekere teamspirit te werk”, stelt Geens. “Vaak lopen onze trainees met hen mee, die dikwijls uit dezelfde opleiding komen. We bereiden de stages voor. Studenten zijn hier soms dertien weken aan de slag. Bij projecten waar ook ontwikkeling van nieuwe oplossingen te pas komt, is dat soms niet lang genoeg. Dan komt het er voor ons op aan op voorhand ruimte te creëren opdat de student toch een mooi eindwerk zou kunnen afleveren.”

Klanten 'ontzorgen'

Bij HAVI Logistics werken student en coach dit jaar aan een project rond de driverapp, een informaticaoplossing die zowel het bedrijf als de klant moeten ‘ontzorgen’ door de administratieve rompslomp van de supplychain tot een minimum te beperken en problemen snel te melden. “Dat zorgt voor vraagstukken voor het hele bedrijf”, zegt Geens.”De student moet al die aspecten mee verzamelen en kijken wat er verwezenlijkt kan worden op de korte termijn.” De uitdaging voor de student begint in februari en loopt dan dertien intensieve weken lang.

Dertig jaar ervaring 

Mario baseert zijn eigen coachingsaanpak op zijn dertig jaar ervaring in transport, warehousing en logistiek. Hij leerde het vak op de vloer. In tegenstelling tot zijn studenten heeft hij in zijn jeugdjaren geen logistiek gestudeerd, maar het vak geleerd op de vloer. “Als kandidaat-topcoach moet je er in de eerste plaats van overtuigd zijn dat je de student iets kunt bijbrengen én dat diens project ook voor jouw bedrijf een voordeel oplevert. Ik wil mijn kennis doorgeven om de Belgische logistiek te versterken. Als onze studenten zelf ideeën ontwikkelen, wordt de sector op termijn minder afwachtend. Daar hebben we allemaal voordeel bij.”

Michiel Leen