Talentenstroom zoekt bedrijven voor fotoshoots rond havenberoepen

Talentenstroom zoekt bedrijven die op de foto willen. De organisatie wil beelden maken waarop de verschillende beroepen in de haven dynamisch uit de verf komen om nieuwkomers te lokken.

Daartoe heb je dan wel bedrijven nodig die zich willen laten kieken. Els Ceunen van Talentenstroom zoekt nog een viertal bedrijven die zo'n fotoshoot wel zien zitten. “We willen beroepen als planner en expediteur op een levendige manier in beeld brengen, met daarbij ook beelden van meetings, trainings en telefoongesprekken. Het gaat erom de beroepen zo aantrekkelijk mogelijk voor te stellen.”

Talentenstroom wil de beelden inzetten op de eigen website, op sociale media en bij opleidingen. De bedrijven krijgen de beelden ter beschikking. Bedrijfslogo's mogen niet al te prominent in beeld komen. “Het gaat erom de verschillende functies in de kijker te zetten”, zegt Ceunen.

Walter Saenen is de fotograaf van dienst. Saenen is bekend met de haven, blijkens zijn portretten van onder andere Marc Van Peel en Walter Van Mechelen. Wie een fotoshoot in het kader van deze campagne wel ziet zitten, contacteert Els Ceunen voor 15 december.

Michiel Leen