Supplychainmanagement steeds vaker focus logistieke opleidingen

Supplychainmanagement is hot. Thomas More bouwt vanaf dit schooljaar een specifieke bacheloropleiding uit naast haar bestaande opleiding logistiek management, en ook de Arteveldehogeschool legt de focus op supplychainmanagement in de logistiek.

Bij Thomas More in Mechelen wordt vanaf dit schooljaar ‘Supply Chain Management’ een aparte driejaarlijkse opleiding met 180 studiepunten. “Bij Logistiek Management ligt de focus op de verschillende transportmodi, zoals luchthavens of havens. Bij Supply Chain Management gaat het meer over de keten en de verbetering van het traject dat een lading aflegt. We merken de laatste tijd dat veel van onze studenten een voorkeur hebben voor dergelijk consultancywerk. Ook stijgt de interesse in werken met data, artificial intelligence en duurzaamheid.”

Studenten leren er bijvoorbeeld verbetertrajecten opstellen voor bedrijven. “Ook niet-logistieke bedrijven hebben daar nood aan”, merkt opleidingsmanager Peter Verspecht (foto) op. “Veel van onze logistiekstudenten komen terecht bij productiebedrijven, in de faramaceutica, voedingsindustrie of de zorg. Dat hoeft niet te verbazen: zorginstellingen zijn logistieke dorpen geworden, met alle uitdagingen die daarbij horen. Je ziet in de noden van de industrie een shift weg van het pure operationele logistieke aspect.”

Courses at work 

Ook in deze opleiding wordt het principe van de ‘courses at work’ toegepast: de studenten krijgen les op de werkvloer. Twee grote supplychainbedrijven hebben al toegezegd. Voorlopig wordt de opleiding enkel aangeboden in Mechelen, nog niet op de campus in Geel. De inschrijvingen lopen vlot. “Je voelt de interesse van de studenten”, zegt Verspecht. “Data fascineren. We gaan ook samenzitten met onze opleiding data management om te zien hoe we daaraan tegemoet kunnen komen. Maar voor de duidelijkheid: onze opleiding Logistiek Management komt daardoor niet in de verdrukking.”

Futureproof 

Ook de opleiding Logistiek Management Arteveldehogeschool legt focus op supplychainmanagement. “De logistieke sector is constant in verandering”, zegt Sophia Pasbecq, programme manager Logistiek Management, een afstudeerrichting van de bacheloropleiding Bedrijfsmanagement. “Om futureproof studenten af te leveren, gaan we vanaf nu bij alles uit van supplychainmanagement. Logistiek management gaat voornamelijk over de werking binnen een bedrijf, supplychainmanagement kijkt naar de ketenintegratie en dus de volledige flow over de bedrijven heen.”

In het vernieuwde programma staat praktijkgericht onderwijs centraal. “In het eerste jaar experimenteren we met gamification: een virtuele CEO van een verlieslatend bedrijf daagt de studenten uit om in groep het tij te keren en opnieuw winst te maken. In het tweede jaar worden de cases complexer en werken de studenten zelfstandiger. In het laatste jaar doen ze consultancy voor echte bedrijven.” Ook het aandeel stage in de opleiding groeit. “In het tweede jaar gaan studenten vijf weken aan de slag, in het derde jaar zelfs dertien weken. Een win-winsituatie voor alle betrokkenen. Bij deze ook een oproep naar bedrijven die hiervoor partner van onze hogeschool willen worden.”

Nieuw studiemateriaal 

Naast de update van het curriculum werkt Arteveldehogeschool samen met andere Vlaamse hogescholen (KDG, HOGENT, AP, HOWEST, Thomas More en  PXL) aan nieuw Vlaams studiemateriaal. In september verschijnt het basisboek ‘Van logistieke flow tot supplychain’. “Het bestaande materiaal is vaak te eenzijdig gericht op de Amerikaanse of bijvoorbeeld de Nederlandse situatie. In ons boek leggen we eigen accenten, maar dat betekent niet dat we ons terugplooien op Vlaanderen, integendeel zelfs. Logistiek is per definitie globaal. En dat is ook een van de redenen waarom het belang van Engels in ons nieuw curriculum groeit.”

Michiel Leen