Scriptie - "Speler als Deliveroo op duurzame manier beconcurreren kán"

Is er in een stad als Gent nog ruimte voor een maaltijdleveringsdienst die concurreert met Uber Eats en Deliveroo, en bovendien nog eens het goede doel ten goede komt? De Arteveldehogeschool zocht het uit, met verrassend resultaat.

De opleiding:

Bachelor Logistiek Management, Artevelde Hogeschool

Promotor: Stephanie Verplaetse

De titel van de scriptie: 

Away2B - Haalbaarheidsstudie en beschrijving duurzame alternatieve Gentse koerierdienst

Aan de slag!

Deze bachelorproef, een groepswerk, was opgevat als een consultancy-opdracht voor een Gents horecabedrijf dat alternatieven zoekt voor maaltijdkoeriers als Uber Eats en Deliveroo. Bovendien moest de dienst ook sociaal en cultureel duurzaam zijn: de koeriers zouden zich engageren om een deel van hun vergoeding af te staan aan een goed doel.

“Onze opdrachtgever, een Gentse restauranthouder, voelde een grote druk van Deliveroo en Uber Eats, die een oligopolie hebben als het over maaltijdleveringen gaat”, zegt student Righart Stroobant (foto). “Wij hebben zijn idee voor een duurzamere vorm van maaltijdkoerierdiensten verder uitgewerkt.”

De studenten – Righart werkte samen met Nathalie Dufour, Bram Thomas, Henri Van den Storme en Lukas Van Wilder –  moesten daarbij de belangen van koeriers, horeca en de bestellende klanten op elkaar afstemmen en het kostenplaatje in de gaten houden. Bovendien mochten ze niet uit het oog verliezen dat het project sociaal duurzaam wou zijn.

Opvallend genoeg kwamen ze tot de conclusie dat een dergelijke dienst best haalbaar was. In onze simulatie was Away2B zelfvoorzienend als ze 25% commissie namen op de waarde van de bestelde goederen, met een maximale commissie van 3,5 euro. Bij de concurrentie (Deliveroo, Uber Eats, enzovoort) kan het tot 30% commissie gaan, zonder maximale waarde. Away2B was in die simulatie dus altijd goedkoper en dit verschil wordt groter naarmate het bestelde bedrag stijgt.

Bovendien zagen de bevraagde Gentse horecazaken er wel wat in: 65% van de respondenten zei bereid te zijn zich aan te melden. Dat de dienst iets goedkoper was dan Deliveroo, overtuigde velen. Het duurzaamheidsaspect en het feit dat Away2B deel uitmaakt van de lokale economie speelde eveneens een rol.

De grootste moeilijkheid is nog het vinden van koeriers, want om de dienst goed te doen lopen, heb je er algauw een flink aantal nodig? Die moeten dan ook nog eens bereid zijn om een deel van hun gage af te staan aan een goed doel. Op dit moment wordt door de opdrachtgever gewerkt aan de concrete uitwerking.

De belangrijkste les?                                                    

“Dat het toch mogelijk is om grote spelers als Uber en Deliveroo op een sociaal duurzame manier te beconcurreren”, zegt Righart Stroobant. “Eenvoudig wordt het niet, maar het kàn wel. En het moet snel gebeuren, want de grote spelers worden steeds groter.”

En nu?                              

Stroobant studeerde intussen af en volgt het schakeljaar van de master Handelswetenschappen aan de Universiteit Gent. “Ik zou graag focussen op de combinatie van management en informatica om een job als consultant in de supplychain te vinden,” besluit Stroobant.

Michiel Leen