Scriptie - Blockchain tegen fraude certificaten groenten en fruit

Masterstudent Cédric Peeters van de Universiteit Antwerpen volgde de eerste reële toepassingen van de blockchaintechnologie in de haven van Antwerpen. Peeters gelooft in de technologie, maar niet elk document moet door blockchain worden vervangen.

De opleiding:

Master na master maritieme wetenschappen, Universiteit Antwerpen

De titel van de scriptie: 

De digitalisering van het fytosanitair oorsprongcertificaat

De promotor:

Christa Sys (Universiteit Antwerpen), John Kerkhof en Jef Hermans (Portmade)

Aan de slag! 

Blockchaintoepassingen zijn niet langer sciencefiction. Dat werd dit voorjaar al bewezen toen een partnership van het Antwerps Havenbedrijf – t-Mining, Port@pp, Belfruco, FAVV en nog enkele andere partners – een digitaal, door blockchain aangedreven, alternatief voorstelde voor de fytosanitaire certificaten. Die zijn nodig bij de import van groenten en fruit. Tot nu toe was dat een papierwinkel met soms fraudegevoelige documenten. Dat zou nu tot het verleden moeten behoren.

De trend naar digitalisering van dergelijke documentstromen in de maritieme en logistieke sector is duidelijk ingezet. Met die evolutie als achtergrond ging Peeters op zoek naar de beste technologie om die digitalisering te bewerkstelligen. “We hebben vier mogelijkheden onderzocht, waarbij blockchain als beste uit de bus kwam. Andere vormen van digitalisering zijn: werken met een centraal dataplatform, zoals NxtPort dat doet, maar bijvoorbeeld ook het opslaan van de documenten in pdf-formaat en verzenden via mail in plaats van met de klassieke post.”

Blockchain kwam als beste oplossing uit de bus omdat het de onveranderlijkheid van de data garandeert. “Het fytosanitair certificaat is een goede testcase omdat er goede standaarden voor bestaan. Nu moet de technologie snel worden uitgebreid naar andere vormen van certificering die veel fraudegevoeliger zijn, zoals de veterinaire certificaten”, meent Peeters. “Dat gezegd zijnde: niet elk document moet per definitie door een blockchaintoepassing worden vervangen.”

Peeters volgde bij ontwikkelaar  Port@pp (een dochteronderneming van Portmade) verschillende vergaderingen met actoren als het Havenbedrijf, T-mining, Belfruco en FAVV. Dat gaf hem een vertrekpunt om na te denken over de volgende stap in de blockchainevolutie. “Ik wil zelf onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Sowieso verwachtte Port@pp een pro-actieve aanpak. Gewoon een tijdje meelopen en noteren wat er gebeurde, was zeker niet genoeg. Deze sector let op de bottomline: het businessaspect is dus zeker even belangrijk als het puur technologische.”

De belangrijkste les?

“De maritieme wereld wil echt wel grote stappen zetten in het digitale verhaal. Vandaag kun je zaken ontwikkelen die vroeger niet haalbaar waren. Die (co-)innovatie moet maximaal gestimuleerd worden. De fytosanitaire blokchaintoepassing is een primeur in de wereld. Ze wekt het enthousiasme van de internationale overkoepelende organisaties.”

Het resultaat?

17/20

En nu?

“Ik ga binnenkort aan de slag bij Deloitte, waar ik audits ga uitvoeren van onder andere maritieme bedrijven. Ik heb nu de financiële kant van de maritieme wereld leren kennen, die interesse wil ik verder uitbouwen in mijn job.”

Michiel Leen