Scriptie - Binnenvaart valabel alternatief voor luierfabrikant Ontex?

Hoe evident is de switch van truck naar barge voor luierfabrikant Ontex? Een team studenten van Artevelde Hogeschool ging aan de slag met de vraag en zocht naar concrete antwoorden tussen de toekomstmuziek.

De titel van de scriptie:

Ontex Global – Haalbaarheidsstudie naar binnenvaart

Promotoren:

Stéphanie Verplaetse (Artevelde Hogeschool)

Kris Eeckhout (Ontex)

Aan de slag!

“Met onze bachelorproef wilden we nagaan of de binnenvaart voor luierfabrikant Ontex een valabel alternatief kon zijn voor het vervoer op de weg”, zegt Matthias De Wilde. Samen met medestudenten Frederik Maes, Vahe Hovhannisyan, Christine De Groef, Siebren De Jonge en Matthias De Bouver ging hij op zoek naar een antwoord.

Eerste vraag: waarom per se de binnenvaart als alternatief voor de truck, en niet de trein? “De groep heeft nu eenmaal vestigingen die relatief dicht bij het water liggen”, klinkt het. Toch was het voor de studenten in het begin niet eenvoudig om het pleidooi voor de binnenvaart te onderbouwen. “Deze modus komt relatief weinig aan bod in de lessen, maar Kristien De Graef van de Vlaamse Waterweg zette ons op weg. De binnenvaartsector bevindt zich in een soort tussenperiode: er klinkt veel toekomstmuziek, maar het is nog even wachten tot die initiatieven concreet worden.”

Opslagcapaciteit is een grotere uitdaging omwille van de hoge omloopsnelheid van de goederen. Wegtransport was altijd al zeer geschikt om alvast aan die vereiste te voldoen. “We denken dat meer magazijnen nodig zullen zijn, of zelfs warehouses on water”, meent De Wilde.

Met het kostenplaatje hielden de studenten zich minder bezig. “Het ging erom de mogelijkheden te schetsen”, zegt De Wilde. “Wij willen een voorzet geven, op basis van het cijfermateriaal dat Ontex ter beschikking stelde. Wat een prijsberekening moeilijk maakt, is het feit dat Ontex’ producten palletvervoer nodig hebben. In de binnenvaart wordt vooral in containers gerekend.”

De belangrijkste les?

“De binnenvaart biedt mogelijkheden, maar die zijn nog niet voldoende ontwikkeld om meteen over te schakelen. De innovaties om die shift naar water te maken, zijn wel in volle gang. Bedrijven moeten dan wel rekening houden met de nabijheid van het water in de keuze van hun vestigingen”, besluit De Wilde.

Het resultaat?

13/20

En nu?

“Ik werk bij Acco Brands als supplychainplanner. Daar begon ik medio september, na een vakantiejob in de zomer.”

Michiel Leen