Reacties havencommunity op 'Saeftinghe 9bis' voorzichtig positief

Het nieuwe Saeftinghevoorstel van de Vlaamse regering wordt ook in de Antwerpse havengemeenschap druk besproken. Wij sprokkelden reacties bij havenvertegenwoordigers, politici en actievoerders.

Op de valreep van het weekend maakte Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) een nieuw voorstel bekend voor de uitbreiding van de Antwerpse containercapaciteit. Het is een mix van bekende en nieuwe elementen, die toch weer net anders is dan wat tevoren al op tafel lag. Binnen de havencommunity wordt voorzichtig positief gereageerd. 

De Antwerpse Scheepvaartvereniging vindt het te vroeg voor een reactie. "We wachten op meer informatie, de info die we nu hebben is nog heel schematisch. We laten dit liever even bezinken alvorens te reageren", zegt directeur Eddy Wouters. 

Alfaport-Voka: "Geef nieuwe terminal alle tools in handen"

Alfaport-Vokadirecteur Stephan Vanfraechem is blij dat het nieuwe voorstel in extra containercapaciteit voorziet. "De recordcijfers in de containeroverslag bevestigen dat extra capaciteit nodig is. Op de concrete invulling is het nog wachten." Het behoud van Doel kan volgens Vanfraechem wel nog voor hoofdbrekens zorgen. "De Vlaamse regering beslist om extra containercapaciteit te bouwen, maar dat impliceert dat er 24/7 moet kunnen worden gewerkt en dat ook de toegang via weg, spoor en binnenvaart ontwikkeld wordt zodat de installaties optimaal kunnen renderen. Als de Vlaamse regering beslist om het dorp te behouden, wil ik er toch op wijzen dat de terminal alle tools moet krijgen om aan die mobiliteitseisen te kunnen voldoen."

VEA: "Nu al nadenken over volgende stap"

Johan Proost, voorzitter van expediteursvereniging VEA, is blij met de aangekondigde uitbreiding: "Als je bedenkt dat de containertrafiek nog 30% zal toenemen tegen 2030, is het duidelijk dat er extra capaciteit nodig is. Het blijft natuurlijk wachten op de definitieve nota." Daarbij maant Proost de actoren aan om al aan de volgende stap te denken. "Hoe ziet de groei van de toekomst eruit? Moeten we niet out of the box gaan denken? Wat als binnenkort schepen van een kilometer lengte de norm worden. Is Antwerpen daar wel voor gemaakt? Kunnen we dan niet beter met satelliethavens gaan werken en Antwerpen oriënteren als logistiekhaven met hoge toegevoegde waarde? Dat zijn vragen die we ons nu al moeten stellen." 

Marc Beerlandt van rederij MSC wil het plan eerst rustig laten bezinken. "We bekijken het plan grondig om te zien wat het voor ons betekent. Dat plan is een zoveelste mogelijke oplossing, maar definitief is ze nog altijd niet."

Van Peel: "Betere inplanningen denkbaar"

Antwerps havenschepen Marc Van Peel (CD&V) heeft enkele kanttekeningen bij het plan. "We werken vanuit het Havenbedrijf constructief mee aan een oplossing. Onze grootste bekommernis is de nood aan extra containercapaciteit, en een nieuw dok komt daaraan tegemoet. Als het gerealiseerd kan worden zonder dat er stokken in de wielen worden gestoken, des te beter."

Dat de noordkant van het dok in dit plan niet ontwikkeld wordt, vindt Van Peel dan weer minder positief. "Is dat vandaag niet nodig, dan misschien later wel. "Ook het behoud van het polderdorp Doel stuit op reserves. "Doel is al voor 95 procent leeg sinds de aanleg van het Deurganckdok. Dat het nu kan behouden blijven is één zaak, of mensen er graag gaan wonen, een andere. Bovendien bestaat de kans dat bewoners gaan procederen tegen de overlast."

Van Peel hoopt op constructief overleg, en steekt niet weg dat het voor hem nog niet de ideale oplossing is. "Er zijn betere inplantingen denkbaar. Maar dit is niet voor niets een complex project. We hopen op een definitieve beslissing van de Vlaamse overheid dit jaar."

Doel 2020: "Historisch compromis"

Jan Creve, van actiebeweging (en sinds kort politieke partij) Doel 2020, spreekt van een historisch compromis. "Hier ligt een voorstel op tafel waar iedereen zich voor een stuk kan in vinden. Doel en de gehuchten blijven behouden, de polder blijft grotendeels gevrijwaard, al gaat er ook in dit plan 120 hectare verloren. Dit blijft natuurlijk een verhaal van havenuitbreiding, en daar hebben we ons steeds tegen verzet. Hoe moet het overigens met de mobiliteit. Het verkeer in de haven staat nu al hele dagen stil."

Over de leefbaarheid in Doel, dat in dit plan ingeklemd komt te liggen tussen de twee dokken, is Creve optimistisch. "Vandaag ligt het dorp ook al vlakbij het Deurganckdok. De landschapsbuffer vangt de overlast op. Voor de verdere ontwikkeling moet die buffer uiteraard doorgetrokken worden."

Van de Vijver: "Huizen terugkopen"

Bevers burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) doet op de VRT een opmerkelijk voorstel: als Doel niet verdwijnt voor de uitbreiding van de Antwerpse haven, wil de gemeente dat de voormalige bewoners de kans krijgen hun huis terug te kopen.

Van de Vijver vindt het huidige plan van minister Weyts wel te vaag. "Naast kansen voor oude en nieuwe bewoners moeten er ook bikkelharde garanties komen voor de mobiliteit van de hele regio", zegt hij. "Het verkeer is een drama, dus het is absurd om op dit moment over bijkomende containercapaciteit te spreken."

Michiel Leen