Barry Van Leuven: "Alle bedrijven worden op termijn IT-bedrijven"

Met een nieuw workshoptraject wil Portilog logistieke bedrijven af helpen van hun schroom tegenover digitalisering. "Veel bedrijven gedragen zich tegenover digitalisering als kleine kinderen", weet gastspreker Barry Van Leuven (Pionira).

“Dit is het vervolg van een project dat in oktober van start ging”, legt businessdeveloper Krisjan Van Loo (Portilog) uit. “In zes sessies van drie uur brengen we bedrijven samen om te tonen welke innovatieve HTL 4.0-oplossingen voor hen voorhanden zijn.” (HTL staat voor haven, transport en logistiek, red.)

In samenwerking met TomorrowLab krijgen tien bedrijven de kans om te ontdekken welke voordelen digitalisering heeft voor hun specifieke bedrijfsactiviteit. De sessies gaan door in verschillende vormen: van beperkte fysieke groepen tot livestreams en video-opnames.  

Helikopterview

De kick-off is voorzien voor donderdag 18 maart in de Antwerpse innovatiehub The Beacon. Logistiekexpert Alex Van Breedam biedt de bedrijven een helikopterview over de logistiek van de toekomst. In de volgende sessies komen digitale voortrekkers uit de brede logistieke sector hun ervaringen delen. Zo heeft Barry Van Leuven (directeur Pionira - zie foto) het over digitale quick wins en heeft Bert Thoelen het over value added logistics en value added services.  

Digitalisering niet ver van bed

Barry wil met zijn uiteenzetting de bedrijven vooral af helpen van het idee dat digitalisering aan hen of aan hun medewerkers niet besteed is. Pionira is een bedrijf dat gespecialiseerd is in elektronische documenten. "Ik wil bedrijven duidelijk maken dat digitalisering, waar ze vaak wat huiverachtig tegenover staan, een manier is om hun medewerkers bandwerk uit handen te nemen. Zo hou je medewerkers langer aan boord en vermijd je een generatieconflict tussen de jongere digital natives in je team en de oudere generatie. Ons privéleven is intussen doordrongen van digitale tools, waarom onze werkomgeving dan niet? In wezen worden alle bedrijven op termijn IT-bedrijven: planning, transporten aansturen, facturatie, documenten, het gaat allemaal digitaal. Met praktische voorbeelden wil ik bedrijven laten zien dat digitalisering niet ver van hun bed is, integendeel. Ik wil bedrijven ervan bewustmaken welke evoluties er op hen af komen en al bezig zijn." 

Papa weet raad

Om bedrijven van hun schroom af te helpen, verwijst Barry graag naar zijn jonge dochtertje. "Veel bedrijven gedragen zich tegenover digitalisering zoals kleine kinderen: 'Ik lust dat niet, ik kan dit niet, ik durf niet.' Tot papa zegt: 'Probeer het eens?' Op die manier overwinnen organisaties hun digitale schroom."

Krisjan Van Loo voegt toe: “Bedrijven uit de brede maritieme sector (expediteurs, rederijen, transporteurs enzovoort) zullen van elkaar leren. Vanaf de derde sessie wordt op maat van de individuele bedrijven toegewerkt naar een proof of concept, die op 17 juni wordt toegelicht in het Havenhuis Antwerpen.”  

Deelnemers gezocht

Portilog zoekt een twintigtal deelnemers en hoopt dat geïnteresseerde bedrijven ook diverse profielen naar de sessies delegeren. “Die sessies zijn niet alleen voor hr- of operationele profielen bedoeld”, klinkt het.  

Michiel Leen